Bild på villaträdgård och en skylt med texten: ”Vi boostar vår trädgård för biologisk mångfald”

Boosta(d) med natur

I det är projektet strävar vi efter att öka den biologiska mångfalden i Trollhättan genom att engagera privatpersoner, företag och organisationer.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Projektet genomförs med bidrag från LONA

Den LOkala NAturvårdssatsningen ger kommunen möjlighet att satsa på naturvård och friluftsliv.

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Biologisk mångfald är en förutsättning för ett gott liv på jorden för oss människor. I dagsläget går trenden åt fel håll – mångfalden och artrikedomen minskar. I Trollhättan är ambitionerna höga för att stärka den biologiska mångfalden. Men det är inte bara en kommunal angelägenhet, utan du som privatperson, din bostadsrättsförening, ditt företag och många andra kan vara med och bidra. Informationsspridning, inspiration och utbildning tror vi är vägen fram för att få fler med sig i det här. 

Målsättning med projektet

Öka engagemang och intresse för biologisk mångfald för att på lång sikt stärka och öka den biologiska mångfalden i Trollhättan. 

 

Det här ska göras

 
 
  • Genom föreläsningar, workshops, informationsspridning och rådgivning får vi fler att engagera sig i arbetet med att öka den biologiska mångfalden i Trollhättan . 

Läs mer här. 

 

Bred samverkan för biologisk mångfald

Trollhättan har antagit en Agenda 2030-strategi där vi tar ett större grepp kring stora frågor - tillsammans med våra kommunala bolag. Ett prioriterat område är bred samverkan för biologisk mångfald. Med gemensamma krafttag ska vi öka den biologiska mångfalden på kommunal mark.

 
LONA-logotype. Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård medfinansierar projektet.
Senast granskad 2023-09-05 av JOSÅKEBEN