Upprustning av lekplatsen i Fågelparken

Under 2022 rustar vi upp tre lekplatser, enligt prioritering i Lekplatsprogrammet. Lekplatsen i Fågelparken är en av dessa.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trafikstörningar

Under ombyggnationen stängs lekplatsen av för lek.

Om projektet

 
 

Bakgrund

I Trollhättan finns hela 78 kommunala lekplatser och dessa är uppdelade i tre kategorier: utflyktslekplats, områdeslekplats och närlekplats. Beroende på storlek så finns också ett antal kriterier som skall uppfyllas gällande antal lekredskap, åldrar som lekplatsen skall vara anpassad för samt hur stort upptagningsområde som förväntas besöka denna. I Trollhättans stads lekplatsprogram finns mer information om vad som gäller för respektive kategori samt en prioriteringslista med när de olika lekplatserna byggs om.

Vid varje ombyggnation så genomförs också en dialog där vi gärna vill att så många som möjligt är med och tycker till. Dialogen sker digitalt. 

Under 2022 kommer tre lekplatser att byggas om: Fågelparken, Hjortronmyren och Nergårdsparken. 

Lekplatsen i Fågelparken ligger i Dannebacken och kategoriseras idag som en närlekplats och kommer även efter ombyggnationen att vara det.

Målet med ombyggnationen

En säker, trygg lekplats som uppmuntrar till lek, rörelse och stimulerar fantasi och kreativitet. 

 

Det här ska göras


  • Nya lekredskap
  • Nytt markmaterial
  • Åtgärda angränsade grönytor
  • Nya sittbänkar
 

Process

Det här har gjorts i projektet

  • Planering och projektering: januari-mars
  • Arbete på plats: april - juni 2022
 
 

Lekplatsprogrammet

Bra lekplatser är viktigt! Trollhättans lekplatsprogram är en vägledning för renovering, om- och nybyggnation av kommunala lekplatser.

Två syskon med en surfplatta

Lekplatsdialog

Låt barnen rösta på sina favoritlekredskap! När vi rustar upp och utvecklar lekplatser i Trollhättan vill vi veta vad barnen som leker där helst vill ha i lekplatsen. Tyck till om årets lekplatser här.

Lekplatsen i Fågelparken

Lekplatsen i Fågelparken ligger i ett område av villabebyggelse, mellan Fågelvägen och Tunhemsvägen. Omgivningen är grön och träden runt om lekplatsen ger viss skugga.

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN