Solnedgång över Trollhättans centrum, dimman drar in över kanalen

Omstart stadskärnan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Centrum för Trollhättans drivkraft

Stadskärnans omstartsstrategi är en direkt fortsättning på Trollhättans etableringsstrategi. Arbetsmetoderna, samverkanstanken och de övergripande vägval som Trollhättan gjort, gäller även för Stadskärnans framtid. Etableringsstrategin har också pekat ut näringsgrenar, med särskilt goda förutsättningar att möta utmaningar och hitta nya vägar. Därför har vi ett särskilt fokus på besöksnäring, kreativa & kulturella näringar, framtidens mobilitet & digitala innovationer och omnihandel i Stadskärnans omstartsstrategi 2022-2030.

Att möta framtiden tillsammans är vår strategi

För att lyckas nå vårt gemensamma mål att vara 70 000 stolta invånare år 2030, krävs engagemang, samsyn och samarbete. Tillsammans skapar vi en motståndskraftig och flexibel stadskärnan som möter framtidens förändringar, krav och förväntningar. Nutiden visar tydligt på den strukturomvandling som de senaste åren skett och att världsfaktorer så som trender, pandemin, politik kan komma att förändra våra behov och efterfrågan. Klimatförändringarna ger nya förutsättningar för våra samhällen och städer att utvecklas, något som vi behöver ta hänsyn till även i omstarten av Trollhättans centrum. Nya cirkulära och fossilfria affärsmodeller behöver utvecklas, samtidigt som vi tar höjd för de fysiska förändringarna och platsen.

Trollhättan ska vara en innovativ stad med plats för möten

Genom att skapa en innovativ strategi för stadskärnan som tar med sig delar av både etableringsstrategi, besöksnäringsstrategi samt andra viktiga styrdokument skapar vi en tydlig riktning vart vi ska och hur vi tar oss dit.

Staden som aldrig ger sig och alltid hittar nya vägar

Mer än en gång har vi i vår stad visat prov på enastående handlingskraft och förmåga att förvandla kris till framgång. Vi har bevisat att Trollhättan är staden som aldrig ger sig och alltid hittar nya vägar.

Vi har alla möjligheter att fortsätta ligga i framkant, inte bara på grund av vår odödliga förmåga att ställa om – vår trollhätteanda. Vår geografiska placering gör oss till en värdefull knutpunkt för både invånare, pendlare och besökare.

 
 

10-minutersstaden lockar människor

Tusentals människor passerar vår stadskärna varje dag. Var och en av dem är en möjlighet för oss. Närheten inom staden gör oss till en ABC-stad eller en 10-minutersstad: Vi når arbete, bostad, barnomsorg, utbildning, nöje allt där emellan på mindre än 10 minuter - med stadskärnan i centrum.

Varannan svensk i åldrarna 18 - 35 föredrar att bo i mindre/mellanstora städer (AFRY, 2020) och Trollhättan finns med på listan över framtidsstäder i Sverige. Vi har en position som vi ska ta vara på, vara stolta över och – med gemensamma krafter – befästa om och om igen.

 

En stad som möter både framtid och samtid

Syftet med omstarts- och etableringsstrategin är att skapa förutsättningar för fler etableringar, investeringar och arbetstillfällen i Trollhättans stadskärna.

Strategin blir ett viktigt verktyg i vår väg framåt. Målet är en hållbar och stark stadskärna där människor vill spendera tiden, pengarna och livet. En plats som möter både samtiden och framtidens krav och förväntningar, dit investeringar och etableringar står på kö.

Metod

Forskning visar att klusterutveckling är viktigt för att attrahera företag, människor och kapital till en fysisk plats. För att stärka stadskärnan ska vi utveckla nya samverkans- och avtalsformer och testa nya idéer.

Etableringsstrategin 2022-2030 innebär att vi ska arbeta målinriktat och gränsöverskridande. Genom klustersamverkan mellan staden, stadskärnan, fastighetsägare, investerare, entreprenörer och eldsjälar drar vi nytta av varandras expertis och får stadskärnan att växa sig ännu starkare - tillsammans.

Arbetsmodell

Vi ser varje besökare som en potentiell ny trollhättebo, investerare eller talang. Därför försöker vi skapa en helhetsupplevelse av för besökaren, som visar hur det är att besöka, bo, verka och leva i Trollhättan. För att lyckas med det hjälps vi åt att tillföra mervärde till upplevelsen. Det är det vi kallar Trollhättemodellen.

Den goda tillväxtspiralen

Satsningar på nyetableringar genererar kraft till hela samhället –det är pengar som går tillbaka till staden. När vi attraherar fler hållbara och starka företag skapas nya jobbtillfällen som ger sysselsättning, mening och köpkraft. Det i sin tur gör att människor väljer att flytta hit och tillsammans skapar vi ett attraktivt och starkt Trollhättan i ständig tillväxt.

 

Omstartsstrategi Trollhättans stadskärna

Stadskärnans omstartsstrategi är en direkt fortsättning på Trollhättans etableringsstrategi. Arbetsmetoderna, samverkanstanken och de övergripande vägval som Trollhättan gjort, gäller även för Stadskärnans framtid. Etableringsstrategin har också pekat ut näringsgrenar, med särskilt goda förutsättningar att möta utmaningar och hitta nya vägar. Därför har vi ett särskilt fokus på besöksnäring, kreativa & kulturella näringar, framtidens mobilitet & digitala innovationer och omnihandel i Stadskärnans omstartsstrategi 2022-2030.

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN