Lila bakgrund med texten "Årets stadskärna 2022"

Resan mot Årets Stadskärna

Att bli utsedd till årets stadskärna handlar om att arbeta på ett strukturerat sätt med att förbättra och utveckla centrum tillsammans med offentliga och privata aktörer.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Utmärkelsen Årets Stadskärna

Utmärkelsen Årets Stadskärna delas ut av Svenska Stadskärnor, en medlemsorganisation där företag, organisationer och kommuner som har ambitioner att utveckla städerna samlas. Utmärkelsen delas ut till den svenska stad eller ort som "under de närmast
föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling."

Så blir vi Årets Stadskärna

För att bli Årets Stadskärna blir man bedömd utifrån fyra huvudområden och det är dessa vi kommer jobba med.

 • Samverkansorganisation för utveckling av stadskärnan
 • Platsen, utseende, funktion och genomförande
  • Skötsel och funktion
  • Fysiska förändringsprojekt
  • Trygghet och säkerhet
  • Tillgänglighet och framkomlighet
 • Utbud och upplevelser
  • Verksamheter (handel, café, restaurang, hotell, service, kultur, nöjen)
  • Evenemang och aktiviteter
 • Kommunikation och marknadsföring

Resan är målet

 Att jobba mot Årets Stadskärna 2022 handlar om att arbeta med centrumutveckling på ett strukturerat sätt. Vi ser att resan mot en eventuell utmärkelse är målet. Staden, City Trollhättan, bolag och privata aktörer måste kroka arm och ta ett gemensamt krafttag för det gemensamma målet: ett levande centrum. 

Relaterad information

Startsida Årets Stadskärna

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN