En och en kvinna håller i en presentation framför en publik.

Resan mot Årets Stadskärna 2022

Många städer står inför samma utmaning: hur får vi liv i stadskärnan? För att aktivt jobba med frågan och mot lösningen satsar Trollhättan på att få utmärkelsen Årets Stadskärna år 2022.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En levande stadskärna – en levande stad

Digitalisering, nya trender och beteendemönster bidrar till ändrade förutsättningar och ställer nya krav på vad vi vill göra i stadskärnan. Att jobba med centrumutveckling är ett prioriterat område för Trollhättans Stad och för att driva på arbetet på ett strukturerat sätt satsar vi nu på att få utmärkelsen Årets Stadskärna år 2022. Att ha ett levande och attraktivt centrum är en viktig pusselbit mot att bli 70 000 invånare.

- Det krävs satsningar på alla fronter och centrumutveckling är en av dessa. Vi måste skapa och bygga en stad där människor vill leva, bo, arbeta och starta verksamheter i. Och det här ska vi göra på ett hållbart sätt – vi behöver tänka klimatsmart och vi behöver jobba med att involvera och engagera människor, säger Johan Bengtsson, samhällsbyggnadschef som också är adjungerande i styrelsen för City Trollhättan.

Den självklara mötesplatsen

Vi lever i ett samhälle som utvecklas i ett rasande tempo och det handlar om att hänga på. Vi måste våga förändra för att se vad som fungerar och uppskattas. Hur stadskärnan kommer användas i framtiden vet ingen med säkerhet, men fortsatt utveckling av mötesplatser är en viktig del. Att locka människor att mötas kring aktiviteter, fina miljöer och erbjuda andra typer av tjänster för att kunna gynna verksamheter i centrum.

- En levande stadskärna är en viktig faktor för en levande stad, berättar Mathilda Sundberg, centrumsamordnare på City Trollhättan och projektledare för satsningen mot utmärkelsen Årets Stadskärna.

Samverkan är nyckelordet, resan är målet

Arbetet med och mot Årets Stadskärna 2022 drivs av centrumföreningen City Trollhättan där Trollhättans Stad är en viktig samarbetspartner tillsammans med andra offentliga och privata aktörer. Att skapa engagemang och få med olika typer av verksamheter, både stora som små, att bidra på olika sätt kommer vara en avgörande framgångsfaktor.  

Arbetet med centrumutvecklingen handlar delvis om att ta stora strategiska kliv, skapa samarbeten och bygga nätverk, men också att göra förändringar och aktiviteter som syns och märks – för att snabbt kunna påvisa att något görs.

Relaterad information

Startsidan Årets Stadskärna 

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN