Trollhättans Stads yttrande i Trafikverkets samråd för nya slussar

I Trollhättans Stads yttrande i samrådet för nya slussar i Trollhättan, som kommunstyrelsen beslutade om idag (16 februari), fastslås att staden inte har för avsikt att ta ställning till föreslagna alternativ och att ett nytt samråd bör genomföras efter resultat av de kompletterande utredningar som Trafikverket inlett.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I november 2021 presenterade Trafikverket förslag och underlag på två dragningsalternativ för nya slussar i Trollhättan, det södra och det norra alternativet. Från 22 november till 20 februari är förslaget på samråd då det är möjligt att tycka till och lämna synpunkter.

I samband med kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari togs ett beslut om Trollhättans Stads yttrande i samrådet. Det här säger yttrandet:

– Det känns som en självklarhet att vi inte pekar åt något håll när allt underlag inte finns på bordet. Varken det södra eller norra alternativet för nya slussar är bra lösningar för Trollhättan. Vi inväntar Trafikverkets utredning om förutsättningarna för att bygga nya slussar i befintlig dragning, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer om Ny slussled i Trollhättan (länk sida om slussarna)

Senast granskad 2022-08-12 av REBLJU