Trollhättan fortsätter växa!

Den senaste statistiken från SCB visar att Trollhättan även i år ökade sin befolkning, denna gång med 490 personer. Det innebär att trollhätteborna nu är drygt 58.700.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PRESSMEDDELANDE, 2019-02-21

– Det är roligt att se att befolkningsökningen håller i sig och att den ökade byggnadstakten ger resultat i form av inflyttning, kommenterar Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Trollhättan har ökat sin befolkning varje år sedan 2004, storleken på ökningen varierar mellan åren. Ökningen under 2018 beror dels på att antalet födda är högre än antalet invånare som gått bort under året, det så kallade födelseöverskottet (137 under 2018), dels på att antalet som flyttat till Trollhättan är fler än de som flyttat härifrån, kallat flyttningsnetto (349 under 2018).

Kommunfullmäktige har beslutat om ett befolkningsmål för år 2030 då Trollhättan ska ha 70.000 invånare jämfört med drygt 58.000 idag. För att målet ska bli verklighet krävs bland annat fler bostäder. Under 2018 skapades ca 290 nya bostäder i Trollhättan, antalet nya bostäder i Trollhättan har under flera år ökat stadigt. De kommande fem åren, från och med 2020, beräknas drygt 400 nya bostäder byggas per år.

För att veta mer om pågående byggprojekt, läs på vår hemsida.

För mer information, kontakta gärna:
Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande, 070-554 44 56
Håkan Falck, utvecklingschef, tfn 0520-49 79 65

Senast granskad 2019-03-22 av REBLJU