Tack till alla praoplatser!

Trollhättan Stad vill rikta ett stort tack till alla arbetsplatser som erbjudit praoplatser och tagit emot praoelever under läsåret.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ni har möjliggjort att ca 600 elever per termin fått pröva på arbetslivet och därigenom bland annat bidragit till ett vidgat perspektiv och en positiv målbild för våra ungdomar.  Utvärderingen visar att en klar majoritet av eleverna var mycket nöjda med sin prao, att den var rolig och givande samt att de fick ett mycket bra bemötande på sin praoplats.

Som sagt, ett stort tack för att ni är med och bidrar till vårt arbete med likvärdiga förutsättningar för våra elever och stadens arbete med social hållbarhet. Vi önskar er en skön sommar och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete till hösten.

Vill du vara med och göra en insats för en ung människa och öka intresset för din bransch? När din arbetsplats tar emot en praoelev ger ni inte bara en ung människa möjligheten att prova på arbetslivet - det är också ett attraktivt sätt för din arbetsplats att bilda intresse för just er bransch. Kanske möter du en framtida medarbetare!

Läs mer och anmäl dig på www.trollhattan.se/prao

mentor och elev

För arbetsgivare

Gör en insats för en ung människa och öka intresset för din bransch. När din arbetsplats tar emot en praoelev ger ni inte bara en ung människa möjligheten att prova på arbetslivet - det är också ett attraktivt sätt för din arbetsplats att bilda

Senast granskad 2023-06-19 av KLALIW