Ändrade läsårstider för barn i ålder för allmän förskola

Nu ändras läsårstiderna för barn i allmän förskola, det vill säga 3-5-åringar som går på förskola kostnadsfritt 15 timmar per vecka.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Från och med 2024 pågår allmän förskola 20 augusti-19 december och
10 januari-10 juni.

Vill du byta till allmän förskola från annan placeringsgrund* kan det bara ske under tid då allmän förskola pågår och ska anmälas senast en månad innan bytet önskas. Senaste startdatum för byte till placeringsgrunden allmän förskola under pågående läsår är den
10 maj (anmäls senast 10 april).

*Placeringsgrund = Grund för placering i förskola. I Trollhättans Stad är de olika placeringsgrunderna vårdnadshavare i arbete/studier, föräldraledig vårdnadshavare, arbetssökande vårdnadshavare eller allmän förskola.

Senast granskad 2024-01-04 av KLALIW