Ett kollage av bilder med barn och en vuxen hand som håller en barnhand, mångfärgade stenar i en hög, och föräldrar som visar kärlek till sina barn.

Socialtjänsten arbetar för barnets bästa

Medierna har rapporterat om en påverkanskampanj som ifrågasätter svensk socialtjänst främst när det gäller omhändertagande av barn. Påverkanskampanjen har orsakat oro och frågor hos många. En ökad dialog med föreningar är ett sätt att möta oron.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Socialtjänstens främsta roll är att arbeta förebyggande tillsammans med föräldrarna runt barn som lever i en utsatt situation av någon anledning. Det bygger på att det finns en tillit mellan våra medarbetare och föräldrarna, därför är det väldigt bekymmersamt om det pågår påverkanskampanjer som riskerar att minska förtroendet för socialtjänstens arbete, menar förvaltningschef Robert Rydqvist.

Vad gör Trollhättans Stad för att möta påverkanskampanjen?

Trollhättans Stad vill öka dialogen med föreningar och andra grupper för att kunna öka förtroendet för och kunskapen om de insatser som socialtjänsten kan erbjuda.  

- Under pandemin har vi tvingats minska de möten med föreningar, och andra informationsinsatser som vi normalt arbetar med, därför ser vi fram emot att återuppta det arbetet nu när restriktionerna släppts. vi kommer att boka in möten med berörda föreningar för att ha en dialog om hur vi tillsammans kan verka för att öka tilliten och kunskapen om socialtjänstens insatser. Vi har ett gemensamt intresse i att barn och unga i Trollhättan ska ha goda uppväxtvillkor, kommenterar Robert Rydqvist.

Det finns många frågor, synpunkter och oro kring just omhändertagande av barn, framförallt bland föräldrar som inte har en så stark anknytning till det svenska samhället. Därför är det viktigt att kunna mötas och beskriva socialtjänstens uppdrag och arbetssätt.

- Det är oerhört ovanligt att vi omhändertar barn och unga, det är en väldigt ingripande och dyr insats, som vi bara använder oss av som en sista utväg. Det är svåra beslut, som behöver tas av en domstol. De allra flesta insatserna som vi ger från socialtjänstens sida är frivilliga, det är också så vi kan göra mest nytta, när vi har möjlighet att stötta föräldrarna i ett tidigt skede, fortsätter Robert Rydquist.

Hur fungerar socialtjänsten?

Socialtjänsten finns i alla kommuner. Där arbetar socionomer med särskild kunskap om barns behov, som ska se till att alla barn får växa upp tryggt. I praktiken kan det handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Socialtjänsten ska också skydda barn och föräldrar som utsätts för våld eller övergrepp.

Socialtjänstens uppgift är först och främst att ge föräldrar den hjälp och det stöd de behöver för att kunna ta hand om sitt barn. 

Information om svensk socialtjänst på flera språk

Socialstyrelsen har samlat aktuell information om svensk socialtjänst på flera språk på Information om svensk socialtjänst på flera språk - Socialstyrelsen

Där kan du läsa kort information om socialtjänsten riktad till dig som förälder. Informationen finns översatt på 18 språk.

Det finns även frågor och svar om omhändertagande av barn enligt Lagen om vård av unga (LVU) samt länk till Koll på Soc, som är en webbplats om socialtjänsten för personer under 21 år. Informationen finns på svenska, engelska och arabiska.

Andra webbplatser som har information om socialtjänsten på olika språk

Informationsverige.se - guiden till svenska samhället

Koll på soc - om socialtjänsten för barn och unga

 

Bild på en sten som ser ut som ett hjärta

Hur en utredning av barn och ungdomar går till

Målet med en utredning är att tillsammans med barnet och föräldrarna komma överens om vad som är bäst för barnet eller ungdomen.

Mottagningsgruppen

Kontakta oss på Mottagningsgruppen om du eller någon i familjen, anhörig, vän eller granne har bekymmer av något slag.

Senast granskad 2022-03-09 av KLALIW