Nytt projekt ska förenkla tester av självkörande fordon i Trollhättan

I ett niomånaders projekt undersöker Trollhättans Stad tillsammans med NEVS och AstaZero hur processen inför tester av självkörande fordon på allmän väg kan bli bättre.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Projektet drivs med bidrag från Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden och Vinnova. Projektet startades upp i början av september och avslutas i maj 2023. 

– Jättekul att vi får finansiering för det här projektet! För att öka hastigheten mot en omställning inom mobilitetsområdet är det här arbetet viktigt, säger Jörgen Einarsson, projektledare på Trollhättans Stad. 

Förenklad process för att testa självkörande fordon

När ett företag ska testa autonoma fordon på allmän väg är processen för att få tillstånd från Transportstyrelsen krävande. Genom projektet vill vi skapa underlag för att denna process ska gå snabbare. 

Geodata som kan nyttjas på fler sätt

En del i projektet blir att mäta och skanna in vissa områden där testkörningar kan och ska genomföras. Det resulterar i geografisk information, såkallad geodata, som kan nyttjas på flera sätt. 

– Det här ger oss underlag för att se om vi behöver göra förändringar i infrastrukturen för ökad säkerhet vid tester av självkörande foron - för Trollhättans Stads blir ju det här underlag för planering av trafikinfrastruktur. Dessutom får vi underlag till den digitala tvillingen* över Trollhättan som vi nu jobbar med att ta fram, säger Jörgen.  

*Digital tvilling är en digital kopia av Trollhättan, där det blir enklare att visualisera och simulera till exempel stadsutvecklingsprojekt. 

Fler ska kunna testa självkörande fordon i Trollhättan

Det här projektet ska skapa kunskap och bättre förutsättningar för ytterligare arbete och projektansökningar med målet att bilda en testbädd för autonoma fordon (AV) i Trollhättan: ett ekosystem av företag och organisationer som möjliggör testkörningar av autonoma fordon inom Trollhättans kommunala vägnät. Testmiljön inkluderar stöd för fordonsteknik, trafiksäkerhet, testpersonal samt insikter om människors beteende i relation till autonoma fordon.

– Vår ambition är att Trollhättan ska kunna ligga i framkant vad gäller framtidens fossilfria, delade mobilitet. I Trollhättan finns mycket kompetens och kunskap inom området, så att skapa en miljö som bjuder in fler att testa och utveckla lösningar för framtidens mobilitet känns naturligt, avslutar Jörgen. 

Följ projektet

Person som drar ur elladdare ur bil och håller i mobiltelefon

Framtidens mobilitet

Bra för miljön. Bra för dig. Framtidens mobilitet - hur människor och varor transporteras på bästa möjliga sätt. Med en minskad klimatpåverkan, med mer plats för människor och mindre trängsel. Fossilfritt, självkörande och delande är några av

Senast granskad 2022-09-28 av KLALIW