Nu växlar vi upp dialogen med näringslivet

Trollhättan siktar mot att ha Sveriges bästa företagsklimat. Den senaste Insiktsmätningen visar att vi är en bra bit på väg, men vi siktar ännu högre. Som ett steg i den riktningen storsatsar nu Trollhättans Stad på att stärka kontakten och dialogen med de lokala företagen genom näringslivsträffar, fler företagsbesök och olika branschråd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Tillsammans stärker vi den lokala kraften

För ett par veckor sedan antogs den nya näringslivsstrategin med sikte på 2030. Ett fokusområde i strategin handlar om det lokala företagsklimatet med målet att det ska vara enkelt att driva företag i Trollhättan. En viktig del i det arbetet är att stärka och utveckla kommunikationen mellan näringslivet och det offentliga.

– Vi vill bli ännu bättre på att ta hand om våra Trollhätteföretag, de betyder så mycket för hela Trollhättan, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

En rad aktiviteter kopplat till dialog och kommunikation är redan igång.

– Vi håller på för fullt med att växla upp dialog och kommunikation med företagen genom bland annat nyhetsbrev, näringslivsträffar, ännu fler företagsbesök och översyn av de olika råd och samverkansgrupper som vi håller i. Vi vill nå ut med viktig information till våra företag, involvera dem i utvecklingsfrågor och vara lyhörda för deras behov, säger Helena Kortered, näringslivschef på Trollhättans Stad.

GoDagens - digitala näringslivsträffar

Den 28 april är det premiär för ett nytt koncept med digitala näringslivsträffar som går under namnet GoDagens. Här bjuds lokala företagare och andra aktörer in för dialog och information med bland annat digitalt mingel, frågor, uppdateringar från Trollhättans Stad och inspiration från det lokala näringslivet.

– Det här känns superspännande! Att det är digitalt är ju givetvis en konsekvens av pandemin, men jag tror att det också möjliggör för fler att vara med på ett mer tidseffektivt och lättsamt sätt. Det kan absolut tänkas bli så att vi håller i den här typen av digitala träffar även när pandemiläget ser annorlunda ut, säger Helena Kortered.

Anmälan till mötet görs via hemsidan, där det också är möjligt att prenumerera på utskick med inbjudningar.

Besökssprint – speeddating med Trollhätteföretagen

I maj planeras det för en första besökssprint, där både tjänstemän och politiker från Trollhättans Stad träffar cirka 50 Trollhätteföretag under en dag. Den här gången blir företagsbesöken digitala. Ytterligare en besökssprint ska genomföras under hösten med ytterligare 50 företag. Företag som är intresserade av ett besök kan anmäla intresse på hemsidan.

Johan Bengtsson, samhällsbyggnadschef på Trollhättans Stad, och som blir chef över kontoret Tillväxt och utveckling där Näringslivenheten ingår från och med första maj, tycker relationen med företagarna är viktig.

– För mig känns det självklart att ha en bra och nära dialog med det lokala näringslivet. Det är en förutsättning för att styra utvecklingen av våra verksamheter och utvecklingen av hela Trollhättan i rätt riktning, säger Johan Bengtsson.

Senast granskad 2022-10-05 av KLALIW