Strax söder om Näl växer den nya stadsdelen Lärketorpet fram. Strax söder om Näl växer den nya stadsdelen Lärketorpet fram.

Stadsdelen Lärketorpet växer fram

Strax söder om Näl växer nu den nya stadsdelen Lärketorpet fram – och här planeras totalt 130 bostäder. Förutom villor och flerbostadshus kommer området också få en förskola och ett LSS-boende.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detaljplanen för Lärketorpet nordvästra delen etapp 1 antogs av kommunstyrelsen i april, och innan sommaren påbörjas utbyggnaden av gator, VA och allmänna anläggningar.  
– Försäljningen av de 34 villatomterna kommer att ske via Trollhättans Stads tomtkö. Trolig försäljningsstart är årsskiftet 2021–2022, säger exploateringsingenjör Sofia Björking.

Hör henne – och planarkitekt Johanna Berg – berätta mer om vår nya, natursköna stadsdel:

 

Intresserad av tomt på Lärketorpet?
Länk - information tomtförsäljning Lärketorpet

Lediga tomter 
Länk till information om lediga tomter i Trollhättan 

Tomtkö e-tjänst
Länk till e-tjänst för Trollhättans Stads tomtkö

 

Senast granskad 2020-09-03 av KLALIW