Kontaktcenter – ska göra kontakten med oss
enklare, snabbare och effektivare

Trollhättans Stad har som ambition att bli bättre på att ge god service till invånarna, det vill säga privatpersoner, företagare och andra intressenter som kommer i kontakt med oss.

Vi vill också säkerställa att servicen är snabb, enhetlig och håller hög kvalitet oavsett ärende. Därför pågår nu projektet med införandet av ett kontaktcenter.
Resan till kontaktcenter

Fördelar med kontaktcenter

Ett kontaktcenter fungerar som en samlad väg in till kommunen oavsett ärende och kanal, exempelvis telefoni, besök, chatt och sociala medier. Med en väg in till oss ökar förutsättningarna för att alla ärenden behandlas lika och oavsett ärende, bemöts på ett likvärdigt sätt.

Nästan var tredje kommun i Sverige har ett kontaktcenter i någon form. Påvisade effekter med kontaktcenter är ökad tillgänglighet och medborgarnöjdhet och en större lösningsgrad av ett ärende redan i första kontakten. Kontaktcenter möjliggör ökat medborgarinflytande samt ger bättre förutsättningar för snabbare digitalisering och inkludering.