Om kontaktcenter

Det är till kontaktcenter du vänder dig när du vill ha information eller hjälp med frågor som rör våra tjänster och verksamheter. Du kommer få svar direkt eller hjälp att snabbt komma till rätt person. Vi är till för alla: invånare, näringsliv, föreningar och besökare. Vi gör livet enklare i Trollhättan!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kontaktcenter gör kontakten med oss enklare, snabbare och effektivare

Trollhättans Stad har som ambition att bli bättre på att ge god service till invånarna, det vill säga privatpersoner, företagare och andra intressenter som kommer i kontakt med oss.

Vi vill också säkerställa att servicen är snabb, enhetlig och håller hög kvalitet oavsett ärende. Därför har vi ett kontaktcenter.

Fördelar med kontaktcenter

Ett kontaktcenter fungerar som en samlad väg in till kommunen oavsett ärende och kanal, exempelvis telefoni, besök, chatt och sociala medier. Med en väg in till oss ökar förutsättningarna för att alla ärenden behandlas lika och oavsett ärende, bemöts på ett likvärdigt sätt.

Nästan var tredje kommun i Sverige har ett kontaktcenter i någon form. Påvisade effekter med kontaktcenter är ökad tillgänglighet och medborgarnöjdhet och en större lösningsgrad av ett ärende redan i första kontakten. Kontaktcenter möjliggör ökat medborgarinflytande samt ger bättre förutsättningar för snabbare digitalisering och inkludering.

Resan till kontaktcenter

Vill du veta mer? Läs om projektet, spana in bilder och läs vår byggblogg.
Resan till kontaktcenter

Senast granskad 2021-09-01 av KLALIW