Resan till kontaktcenter

Projektet för kontaktcenter startade sommaren 2019. Grunden för projektet är den förstudie som presenterades för och godkändes av kommunstyrelsen den 5 september 2018. Då fick stadsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till budget, finansiering och tidplan för genomförande av ett kontaktcenter i Trollhättans Stad. På kommunfullmäktige den 25 november 2019 godkändes lokalplaneringen och beslut togs om projektering och upphandling.  

Målen med Trollhättans Stads kontaktcenter

 • Förenkla kontakten med oss och öka vår tillgänglighet
 • Leverera god service och gott bemötande oavsett ärende
 • Öka effektivitet kring ärendehantering
 • Avlasta handläggare och förvaltningar
 • Underlätta och stötta digitalisering  

Projektet är indelat i sex delprojekt

Dessa representerar följande ämnesområden:

 • Ekonomi –hanterar budget, kostnadsfördelning mellan förvaltningar samt skapar en finansieringsmodell.​
 • Kommunikation – hanterar kommunikationsplan och kommunikationsmaterial för intern och extern kommunikation.
 • Lokaler – hanterar de frågor som rör kontaktcenters kommande lokaler. 
 • Personal – skapar befattningar och kompetenskravprofil för den personalgrupp som ska arbeta i kontaktcenter, samt arbetar med rekryteringen.​ 
 • Teknik – hanterar de tekniska aspekterna av ett nytt kontaktcenter, som kravspecificering, implementering av systemstöd och upphandling av system. ​
 • Verksamhet - genomför ärendeanalyser och utreder vilka uppdrag som ska flyttas från förvaltningarna till kontaktcenter.

10 milstolpar till öppning

Projektet är uppdelat i tio milstolpar där det sista steget är kontaktcenters öppnande hösten 2021. Kontaktcenter kommer placeras i stadshusets entréplan och kommer då vara bemannat med 16 personer – redo att erbjuda förstklassig service för invånare, besökare och andra intressenter.

Bilden förställer en kvinna i blont hår och blå jacka som håller i ett papper. Kvinnan är på en byggarbetsplats och har en gul bygghjälm på sig. Kvinnan ler in i kameran.

Byggbloggen

Följ vår byggblogg!