Välkommen till byggbloggen!

Följ med på resan till Trollhättans Stads kontaktcenter. 

Juni 2021

I juni återstod finliret före slutbesiktningen

Bilden visar stadshusets nya huvudentré som närmar sig sitt färdigställande.

2021-06-11: Stadshusets nya huvudentré tar nu form på allvar

Arbetet går raskt framåt med stadshusets nya huvudentré. Sedan tidigare inlägg har karuselldörren kommit på plats och glaspartierna har monterats. Nu är även fasadplåten monterad och skylten med Trollhättans Stads logotyp har kommit på plats över entrén.  

Nästa steg i arbetet blir att montera de vertikala träribbor som ska stå framför fasaden, ansluta stuprör och göra det sista finliret. Därefter kommer den nya entrén att vara färdigställd, det ser vi fram emot!

2021-06-01: Nu börjar man känna igen sig i illustrationerna

De arkitektillustrationer som togs fram under skisstadiet har varit ett effektivt verktyg för att kunna visualisera och presentera det färdiga resultatet av ombyggnationen. Nu när byggnationen är så pass långt kommen börjar man känna igen sig i illustrationerna, fast i verkligheten.

En hel pall med ek-ribbor har anlänt till byggarbetsplatsen vilka inom kort kommer att monteras och ge liv till befintliga pelare i entréhallen samt till receptionsdisken. Därtill ska belysning komma på plats som både ska vägleda besökaren inåt i rummet men även lysa upp såklart samt bidra till totalintrycket av lokalerna.

Bilden visar den nya receptionen som börjar ta form
Bilden visar arkitektens illustration av entréhallen
Bilden visar stadshusets entréhall strax innanför entrédörren där den nya receptionen börjar ta form

Maj 2021

I maj närmade vi oss upploppet i byggnationen

2021-05-26: Upplösningen i fallet om golvet under receptionen

Minns ni mysteriet med golvet under receptionen? Om inte - scrolla ner till inlägget daterat 2021-02-12.

Nu är fallet löst! Två tjocka lager av lim och 10 timmar av hårt poleringsarbete senare kan vi meddela att under den gamla receptionen fanns mycket riktigt originalgolvet bevarat.

Efter årtionden dolt under en reception får vi åter se denna vackra marmor från sin bästa sida igen. Hurra!

Bilden visar golvet under den gamla receptionen där det gamla originalgolvet polerats fram
Bilden visar genom skissade linjer hur den nya receptionen kommer att se ut.

2021-05-20: Med lite fantasi kan man föreställa sig den nya receptionen

Den nya entréutbyggnaden gör om flödet in i stadshuset och ger den nya receptionen en annan placering än tidigare. Den nya receptionen kommer bestå av två höj- och sänkbara diskar och ett tillhörande kösystem.

Än kvarstår en hel del arbete innan första besökaren kan få hjälp i receptionen men med uppsatta väggar ges en föraning av hur receptionen kommer att bli. Och som tidigare får vi låta fantasin möblera lokalerna till dess att byggnationen är klar för att få en känsla av hur det kommer att se ut - i bilden här bredvid.

2021-05-12: Vi närmar oss upploppet!

Det märks att vi närmar oss upploppet för byggnationen i stadshuset. I korridoren med besöksrum har dörrkarmar och glaspartier nu kommit på plats. Inne i besöksrummen är det färdigmålat och i vissa fall tapetserat. Även mattläggningen är avslutad i dessa rum. Härnäst väntar montering av dörrar, eluttag och listverk.

I stadshusets entréhall är tiden kommen för att montera ned den provisoriska byggväggen som stått där sedan årsskiftet. Anledningen till att väggen nu monteras ned har bland annat med entréhallens innertak att göra som snart ska monteras. Byggarbetsplatsen kommer fram till färdigställandet istället att avgränsas med ett byggstaket.

Bilden visar den nya korridoren där besöksrummet ligger. Dörrkarmar är monterade, målning och tapetsering är klart.
Bilden visar den nya entrén från insidan där ljuset flödar in genom de nya glaspartierna

2021-05-05: Ljuset flödar in i den nya entrén!

Uppbyggnaden av den nya entrén går framåt. Nu är karuselldörren och glaspartierna på plats och man kan redan känna vilken skillnad det är i ljusinsläpp i lokalerna.

En vision som fanns med redan vid skisstadiet var att skapa en ljus och inbjudande entré som ger ett bra första intryck av lokalerna. Än är byggnationen inte riktigt färdig, men redan nu känns det att vi kommer att lyckas med just det!

April 2021

I april restes väggar som skapade nya rum

2021-04-30: Namngivningstävlingen är nu avgjord!

Nu är namngivningstävlingen för de nya besöksrummen i Trollhättans stadshus avgjord. Vi har fått in massor av bra förslag och det har varit ett svårt arbete för juryn att utse de vinnande bidragen. 

Håll utkik på Trollhättans Stads Facebook-sida där de vinnande bidragen kommer att publiceras! 

Vinnarna kommer att kontaktas via mail. I de fall där ett namnförslag kommit från flera tävlande har vinnaren utsetts genom lottdragning. 

Stort tack till alla tävlande som bidragit med namnförslag i tävlingen!

 

Bilden visar en illustration på en dörr som öppnas och en skylt som visar rummet namn. När dörren öppnas skymtas utsikten från Kopparklinten i Trollhättan och detta är också namnet på rummet på bilden.
Bilden visar en av korridorerna där innertak håller på att monteras.

2021-04-20: Montering av innertak och armaturer

Det är full fart i byggnationen och det händer mycket på samma gång inne i stadshusets norra flygel. Just nu monteras innertak i både korridorer och besöksrum. Armaturer börjar även komma på plats och inom kort påbörjas mattläggningen.

Utomhus går arbetet med den nya entréutbyggnaden framåt och inom kort sker montering av glaspartier och karuselldörr. Gården framför den nya entrén har börjat återställas genom att stenläggningen har påbörjats.

Bilden visar den nya entréutbyggnaden som är under uppbyggnad. Framför entrén har arbetet med stenläggningen påbörjats.
Bilden visar ett besöksrum i vilket arbete pågår. Innertak håller på att monteras och på golvet står mattrullar som väntar på att sättas på plats.

2021-04-06: Nu skapas besöksrummen i en väldig fart!

Med reglar, elkablar, ventilationsrör, gipsskivor och skruv har de tidigare tomma lokalerna nu istället blivit till rum. Nu följer bland annat spackling och målning av väggar i arbetet framåt.

Merparten av de rum som nu skapas är de besöksrum som ligger i anslutning till kontaktcenter. Samtliga förvaltningar i Trollhättans stad kommer att använda dessa rum för att ta emot och möta sina besökare.

Illustrationen här intill visar arkitektens skiss över hur en av korridorerna kan komma att se ut samt det ena av totalt tre väntutrymmen som kommer att finnas för besökande.

Bilden visar en illustration av hur en av korridorerna kommer att se ut. Till vänster ses dörrar till besöksrum och till höger ett väntutrymme för besökande.
Bilden visar en målare som målar en av de nya väggarna vit.
Bilden visar en korridor under uppbyggnad.
Bilden visar en korridor under uppbyggnad. En pall med gips står till höger i väntan på att monteras.
Bilden visar en korridor under uppbyggnad.

Mars 2021

I mars påbörjades uppbyggnadsarbetet. 

Bilden visar stadshusets entré som håller på att byggas upp.

2021-03-24: Den nya entrén växer fram

Det går framåt med uppbyggnaden av den nya entrén! Nu är plattan gjuten, taket isoleras och ett regelverk tar sin form. Den ring som är ingjuten i betongen är bottendelen i den karuselldörr som snart kommer att monteras.

Själva gjutningen bidrog med spännande utmaningar (nåja..) då betongen pumpades genom huset i en lång slang. När gjutningen närmade sig slutet ville inte pumpen vara med och arbeta längre och lade av. Den sista betongen, motsvarande ett ton, fick istället transporteras medels skottkärra från betongbil till gjutform. Tur att det finns hederlig muskelkraft att ta till när tekniken checkar ut, bra jobbat!   

2021-03-16: Med lite fantasi kan man föreställa sig ett slutresultat

Inne i stadshusets norra flygel löper byggarbetet på. De allra flesta av de nya innerväggarna är nu resta och efter montering av gipsskivor väntar spackling följt av målning. Golven utjämnas här och var och parallellt med detta dras el i väggar och tak.

Än kvarstår mycket arbete innan inflyttning kan ske men med uppsatta väggar ges en föraning av hur rummen kommer att kännas och se ut. Och där det än saknas inredning får man låta fantasin möblera lokalerna, t.ex. för hur lunchrummet kommer att se ut - i bilden här bredvid.

Bilden visar ett foto på ett tomt rum i kontaktcenters kommande lokaler på vilket möbler har skissats för att illustrera hur slutresultatet kommer att bli.
Bilden visar formen i vilken betong ska hällas för att gjuta entréutbyggnadena grundplatta.

2021-03-08: Nu närmar sig gjutningen!

Uppbyggnaden av den nya entréutbyggnaden går framåt. En konstruktion har färdigställts som ska hålla uppe entrétaket och snart är det dags att gjuta plattan för utbyggnaden. Frigoliten är på plats, härnäst läggs armeringsjärn samt slingor för golvvärme – därefter är det dags att hälla på betongen. Samma sak gäller för det gamla hisschaktet som nu ska bli golvyta på plan 1 och 2.

Totalt beräknas en åtgång av nio kubikmeter betong vilket motsvarar en materialvikt av cirka 20 ton. En utmaning i sammanhanget är att under innergården ligger stadshusets garage – detta påverkar hur stor vikt markytan klarar att bära. Det är omöjligt för en cirka 20-30 ton tung betongbil att rulla in på innergården. Av den anledningen kommer istället betongen att pumpas från baksidan av stadshuset genom en 30-40 meter lång slang fram till formen på stadshusets framsida. Ett moment som nog kommer bidra med lite spänning i vardagen.

2021-03-01: Nu börjar uppbyggnaden!

Nu börjar uppbyggnaden! Det reglas för fullt i kontaktcenters kommande lokaler och det blir allt enklare att föreställa sig hur de nya lokalerna kommer att se ut när de är klara. I anslutning till kontaktcenters lokaler byggs även ett flertal besöksrum. Dessa rum kommer att användas av samtliga förvaltningar i Trollhättans stad för att ta emot besökare som har ärenden i stadshuset.

Höga ljudkrav har ställts på väggarna mellan besöksrummen för att säkerställa att samtal inte hörs mellan rummen. Höga ljudkrav innebär rejäla innerväggar vilket gör att inte mindre än 1600 skivor gips nu väntar på att få monteras.

Bilden visar högar med gipsskivor som väntar på att monteras på väggarna.
Bilden visar metallreglar som rests från golv till tak vilka är grunden till en kommande innervägg.
Bilden visar en nyrest vägg där gipsskivor har börjat monteras
Bilden visar en påbörjad innervägg där kabeldragning har påbörjats
Bilden visar en påbörjad vägg av reglar i metall.

Februari 2021

I februari fortsatte rivningsarbetet. 

2021-02-22: Tomt var det här!

Februari månad går mot sitt slut och likaså gör rivningsfasen i byggprojektet. Innan nästa fas tog vid var det rejält tomma lokaler i stadshusets nordligaste flygel.

Stadshuset är konstruerat att bäras upp av dess pelare och av den anledningen har huset få bärande innerväggar. Vid rivningens slutskede gapade lokalerna i stort sett tomma, redo för uppbyggnad och en ny era i stadshusets historia.

Bilden visar en tom lokal där väggar tagits ned.
Bilden visar en tom lokal där innerväggarna tagits ned.
Bilden visar en tom lokal där innerväggarna tagits ned.
Bilden visar en tom lokal där innerväggarna tagits ned.
Bilden visar en tom lokal där innerväggarna tagits ned.

2021-02-18: Hejdå hissen!

En hiss som få känner till byggdes i samband med att stadshuset uppfördes på den plats där byggnationen nu pågår. När stadshuset var nytt hade dåvarande socialtjänsten en egen ingång för sina besökare och en egen reception där bland annat bistånd betalades ut kontant. Innanför entrén fanns en trappa till våning 2 men även en liten hiss som endast gick mellan våningsplan 1 och 2. Senare gjordes flödena om i stadshuset och alla besökande hänvisades till samma huvudentré. Hissens betydelse minskade i och med detta och har under de senaste åren använts väldigt begränsat och nästan uteslutande till att transportera personakter från det arkiv som tidigare fanns på plan 1. Under sin sista tid i bruk var hissen gammal och sliten och väsnades och levde om när den färdades mellan våningsplanen.

Nu har rivningsarbetet kommit så långt att hisskorgen plockats ut och schaktet har börjat rivas. Där hissen tidigare stod skapas nu ett pausutrymme för personalen i kontaktcenter. Istället för hissväsen hoppas vi på denna plats höra personalens sorl och skratt på lunchrasterna framöver.

Bilden visar detaljer från den gamla hissens manöverpanel. Till vänster ses ritningar från när hissen byggdes och till höger ses olika typer av elmätare som suttit i hissens elskåp.
Bilden visar en illustration på en dörr som öppnas och en skylt som visar rummet namn. När dörren öppnas skymtas utsikten från Kopparklinten i Trollhättan och detta är också namnet på rummet på bilden.

2021-02-15: Namnge ett rum i Trollhättans stadshus!

Just nu byggs det om för fullt i stadshuset. Hösten 2021 planeras kontaktcenter och den nya entrén vara klar. I bygget ingår ett antal nya besöksrum och vilka är mer passande för att namnge dessa än just våra besökare!

Temat är platser runt om i Trollhättan. Skicka in ditt bidrag via formuläret nedan för en chans att få ett av rummen uppkallat efter ditt smultronställe! Vinnarna får även en goodiebag med kontaktcenterprodukter.

Länk till formuläret: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=ae4a38565b63

Tävlingen stänger söndag den 28 februari och vinnarna väljs därefter av en jury med representanter från projektet.

2021-02-12: Vad döljer sig under receptionen?

Den reception som fram till rivningen startade fanns i stadshusets entréhall är inte original från när huset byggdes. Tidigare fanns två receptioner, en i entréhallen och en i Arbetsmarknads- och socialförvaltningens lokaler dit man hade en egen ingång. När kontaktcenter står klart kommer därför den tredje receptionen i entréhallens historia att färdigställas. Den nya entréutbyggnaden kommer att ge ett bättre flöde och utrymme i entréhallen vilket gör att den reception som nu har rivits kommer ge plats för golvyta i entréhallen.

Det alla kanske inte har tänkt på är att entrégolvet i stadshuset är belagt med vacker marmor som självklart kommer att bevaras. Under projekteringen diskuterades om det under den befintliga receptionen låg kvar marmor då receptionen är uppförd senare än huset. Om inte så behöver golvet kompletteras med marmor vilket kan vara en utmaning för att få det att matcha med övrig golvyta. När receptionen revs framkom först en spånskiva, en plastmatta och under alltihop två tjocka lager av lim. Vad finns under limmet? Kan det vara marmor? En spännande fortsättning följer!

2021-02-01: Nu gör vi plats för en ny välkomnande entré

Stadshusets gamla entré har nu rivits och på den plats på innergården där den nya entrén kommer att byggas har stenläggningen lyfts undan. Utformningen av den nya entrén är tänkt att öppna upp entréområdet och ge ett bättre flöde in i stadshuset. Med den nya entrén kommer vi få ett ljusare och mer välkomnande första intryck av lokalerna. Inne i utbyggnaden kommer bland annat en informationsvägg att finnas där aktuella nyheter kan förmedlas. Utbyggnadens fasad kommer att bestå av en kombination av glas, plåt, trä och tegel. Utbyggnaden är ritad av Sweco arkitekter.

stadshusets tidigare entré har rivits och stenläggningen på innergården har lyfts undan på den plats den nya entrén ska byggas
En illustration av hur den nya entrén kommer att se ut. Fasaden består till stora delar av glas kombinerat med ytor av plåt, trä och tegel.

Januari 2021

I januari pågick rivningsarbetet. 

Mattor från när stadshuset var nybyggt visar sig när innerväggarna tas ned. Originalmattorna är stormönsrade och tidstypiska för 70-talet med färger i brunt och orange.

2021-01-26: Rivning pågår och historien gör sig påmind

Rivningen pågår för fullt i lokalerna i stadshuset. Nu börjar det bli svårt att känna igen sig i det som tidigare var Arbetsmarknads- och socialförvaltningens lokaler på entréplanet då merparten av de gamla väggarna tagits ned. Men i golvet går fortfarande att utskilja var väggarna tidigare stod. Stadshuset i Trollhättan projekterades under slutet av 1970-talet och invigdes våren 1981.Arvet från 70-talet kikar fram på sina ställen där väggar tagits ned då originalmattan från när huset var nytt åter ser dagens ljus.

Varje våningsplan i stadshuset hade vid invigningen en stormönstrad plastmatta med tydlig känsla av 70-tal. Mattan hade olika färg på olika våningsplan som var matchad till färgen på hissdörrar och innerdörrar bland annat. På våningsplan 1 gick mattan i brunt och på våningsplan 2 gick mattan i orange bland annat. Idag har dessa mattor ersatts i stadshuset men då och då kikar dem fram och påminner om en svunnen tid i samband med ombyggnationer eller renoveringsarbeten.

2021-01-20: Sortering av byggmaterial och farväl till en teknisk trotjänare

Sedan byggstarten i december har rivningsarbetet pågått på entréplanet i stadshuset. Allt material som tas ned sorteras för återvinning och transporteras bort i containrar, bland annat mängder av gamla elkablar. Innan arbetet med uppbyggnad tar vid kommer den största delen av de befintliga innerväggarna ha tagits ned. Lokalerna har sedan huset byggdes använts av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen som nu har flyttat upp en våning i stadshuset för att ge plats åt kontaktcenter och de besöksrum som skapas.

Med rivningen följer ett avsked av en teknisk apparat som idag är allt mer sällsynt i stadshuset, nämligen de närvaro-”trafikljus” som var mer eller mindre standard utanför kontoren i stadshuset förr. Inifrån kontoret kunde man styra om en lampa skulle visa om man var ”inne” på sitt kontor. Den besökande kunde genom en tryckknapp ringa på och invänta besked om status - ”upptagen” ”vänta” eller ”stig in” genom att röd, gul eller grön lampa tändes.

Till vänster är en hög med kablar som har sorterats för återvinning. Till höger ses en teknisk apparat som förr visade om personen i kontoret kunde ta emot möten eller ej genom att trycka på röd, gul eller grön knapp.

December 2020

I december var den tillfälliga receptionen på plats!

2020-12-16: Den tillfälliga receptionen är på plats

Nu börjar förvandlingen av stadshuset på riktigt! 

Under den första veckan i december färdigställdes den tillfälliga receptionen och bygget har tagit fart. I skrivande stund arbetar PEAB med att sätta upp en vägg som ska skärma av bygget från övriga utrymmen på plan 1. 

Det kan upplevas rörigt att besöka oss just nu, men vi gör allt vi kan för att besöket ska bli så smidigt som möjligt. I entréerna finns orienteringskartor som förklarar hur en kan ta sig runt i stadshuset. Vi ser dock att du helst ringer, chattar eller skickar e-post till oss i första hand med anledning av pandemin. 

 

  

Bilden föreställer den tillfälliga receptionen i stadshuset.

November 2020

I november 2020 var det byggstart!

2020-11-30: Idag är det byggstart för kontaktcenter!

Det är Trollhättans Stads helägda fastighetsbolag Kraftstaden Fastigheter AB som är byggledare för kontaktcenter och det är PEAB som är upphandlad entreprenör.

Vad händer nu?

Under vecka 49 kommer en byggvägg att sättas upp i stadshusets foajé. Den skärmar av bygget från resten av stadshuset. Det innebär att receptionen kommer att flyttas till en annan del av byggnaden. Receptionen ligger fortfarande på första våningen och nås från ingång antingen på framsidan via sessionssalen eller på baksidan via Dahlöfs mosse. Det finns gott om skyltning som visar vägen till receptionen. Tänk dock på att i första hand kontakta oss via telefon, e-post eller chatt då vi är mitt i en pandemi.

Fotografiet är en bild över en av entréerna till Stadshuset. Centrerat i bild syns en dörr i glas och runt om dörren syns stadshusets bruna tegelfasad. Till vänster om dörren finns en stor pelare. På den sitter en stor skylt med ordet Entré på. Till vänster på pelarna sitter också en orange papperskorg.