En grupp med barn och vuxna bär på en stor installation av bambudpinnar och lakan som de målat på.

Ruben Wätte

Omfamna ovissheten

Utställningsperiod 25 november - 28 januari

Omfamna ovissheten som samlar några av de principer och processer som Ruben arbetar med och du bjuds in att själv bli deltagare. 

Ruben Wätte arbetar med konst i offentligheten, både i form av permanenta platsspecifika verk och tillfälliga utforskande processer tillsammans med andra.

Det handlar ofta om en sorts frihetlig lek med fenomen som risk, tillit, ovisshet och kontrollförlust, där normativa och vanemässiga förhållningssätt tillfälligt sätts ur spel till förmån för andra sätt att vara och göra.

Genom anarkistisk pedagogik och en rad egna metoder som Wätte utvecklat under sitt första decennium som yrkesverksam konstnär, skapas konst som äger rum på långt flera plan än vad som ryms i det färdiga verket.

Utställningen Omfamna ovissheten samlar några av de principer och visar några av de processer som Ruben arbetat med under sina tio år som yrkesverksam konstnär. Den bjuder in besökare till att själva bli deltagare i en lek som saknar både ledare och regler, men som låter var och en utforska delar av sig själva, varandra och av livet som vi annars sällan får möta.