En skulptural installation

Eric Magassa

Every Eye Open

Utställningsperiod 26 november - 22 januari

I utställningen Every Eye Open möts vi av en platsspecifik installation, där konsthallens rum tänjs och expanderar till ett utvidgat collage. Mönster, målade väggar och fotografier möts och överlappar varandra för att skapa nya berättelser tillsammans.

Eric Magassa bor och är verksam i Göteborg. Han arbetar med måleri, fotografi och collage och utforskar i sin praktik frågor om identitet, mellanförskap och dess koppling till minnen och platser. Masken är en återkommande tematik, både som föremål och som gräns.

Gratis lunchvisningar 

Den 14 december, 4 januari och 18 januari klockan 12.30-13.00.

Drop in, ingen anmälan.