Yvonne Swan & Karon Nilzén

Utställningsperiod 30 november - 26 januari

I årets sista utställning möts två konstnärskap som i konsthallen får utrymme att utmana och ljuda med varandra.

Vänersborgsbaserade Yvonne Swahn låter såväl mörker som ljus och skärpa som oskärpa ta plats i sitt måleri där viktiga ord är tankar, känslor, tid och rum. Hennes process tillåter bilderna att genom ett växelspel mellan henne och bildytan brytas ned för att sedan återigen få visualisera sig. Genom stort fokus och ihärdighet har Swahns konstnärskap fått stort nationellt samt internationellt genmäle.

Ett verk av Karon Nilzén

Karon Nilzén är en konstnär från Stockholm. Han tog sin examen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2022 och är sedan dess bosatt i Köpenhamn. I sin skulpturcentrerade praktik nedmonterar, omformulerar och reanimerar Karon material och objekt och skapar en form av taktil och visuell poesi med upplevelsen av ett kroppsligt medvetande i relation till omvärlden som återkommande utgångspunkt.