Verk av residensdeltagare Jenny Johansson och  Linnea Lindberg

Artist in Residence - På väg 45

Jenny Johansson, Linnea Lindberg

Residensperiod 12 februari - 10 mars

På väg 45 är ett Artist-in-residence-program tillsammans med Vänersborgs och Åmåls konsthallar. Under perioden har sex konstnärer konsthallarna som arbetsplats och i fokus står samverkan och medskapande och att skapa nya mötesplatser för konst och kultur.

Projektet genomförs under en treårsperiod med finansiering från Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och de tre kommunerna.

Under residensperioden kan du som besökare ta del av de inbjudna konstnärernas arbete i de tre konsthallarna.

De konstnärer som kommer att delta i år är:

  • Jenny Johansson, Linnea Lindberg -Trollhättan
  • Therése Olsson, Kajsa G. Eriksson - Åmål
  • Reyhaneh Mirjahani, Cynthia Botello - Vänersborg

Residensperiod

Trollhättan och Vänersborg: 12 februari till 10 mars
Åmål: 27 februari till 26 mars

Residenskonstnärer Trollhättan

Linnea Lindberg

Linnea Lindberg gick ut Kungliga konsthögskolan våren 2023. Hennes konstnärskap rör sig mellan skulptur och text, sida vid sida, eller förenade i samma gestalt.

I verket Tunnel Vision från 2021, projiceras vita bokstäver på en fasad där eftermiddagspendlarna passerar, ” PLOCKA ISÄR STENARNA OCH BÖRJA OM. BÄR BORT DEM. GRÄV NER DEM.”

På konsthallen i Trollhättan kommer Lindberg att arbeta med en installation som förändras över tid. Utforskandet av tid och minne står i fokus under projektet som går under namnet Horisonten är ett ingenmansland.

Linnea Lindberg har också inspirerat femteklassare från Lyrfågelskolan i experimentell diktskrivning, resultatet går att läsa i vår öppna ateljé. Välkommen att ta del av poesin eller skriv din egen!

Jenny Johansson

Jenny Johansson har sina rötter i Värmland men är sedan tjugo år tillbaka verksam i Göteborg. Johanssons konstnärliga material är isoleringsskivor som får inristade inskriptioner med hjälp av grillpinnar.

Konstverken kallar hon Technostenar, inspirerat av technofossil, en term som beskriver de spår människan lämnar efter sig på jorden men också i form av rymdskrot.

Verken kan ses som en samtidsruna som pickas fram likt en handgjord tatuering. Isoleringsmaterialets har en beräknad hållbarhet på 400+ år. Johansson bjuder in till en långsamma process som rymmer tankar om material, tid och en spekulativ historieskrivning.

I den öppna ateljén finns violetta isoleringsskivor du kan använda för att göra din egen runa. Vad vill du lämna efter dig för inskription?

Residenskonstnärer Vänersborg

Cyntia Botello

Cyntia är dansare, koreograf och filmskapare. Under residenset kommer hon arbeta med att skapa en filmserie med korta dansfilmer som utforskar olika platser i Vänersborg. Hon välkomnar alla som bär på ett intresse för dans och koreografi att delta i hennes utforskande runt om i staden. Konsthallen i Vänersborg kommer hon att omvandla till en mötesplats för filmvisningar, träningsplats för dans och samtal kring koreografi och film.

Reyhaneh Mirjahani

Under residenset bjuder Reyhaneh in Vänersborg till middagsbjudning i ett interaktivt verk med fokus på gästfrihet som koncept. Verket kommer successivt att växa fram och ta plats i konsthallen under residensets gång. Hennes arbete tar avstamp i ett av hennes tidigare installationsarbeten, ”Don’t leave your cup behind”, där sociala dynamiker och berättelser stod i fokus.

Residenskonstnärer Åmål

Kajsa G. Eriksson

Kajsa är bildkonstnär och arbetar med platser där intressekonflikter förekommer. Under sin tid i Åmål kommer Kajsa arrangera konstnärligt fältmåleri, lite likt ett träningspass. Kommuninvånare bjuds in att delta i fältmålandet och tillsammans bygga ett arkiv med bilder av Åmåls biologiska mångfald.

Therése Olsson

I dialog med Åmål som plats kommer Therése utforska så väl människans som hennes egen personliga relation till gäddan. Ett djur omhuldat av myter och som inte sällan nämnts som sjöns härskare. I utforskandet av vår relation till gäddan har Therése tidigare skapat verk som ”Sjörået”, en regnkappa av gäddskinn med tofsar av fiskelina, en symbol för skydd av regn. I konsthallen kommer Therése öppna upp för besökare att göra gäddskinns-garvning och uppleva performance

Konsthallen i Åmål nyttjas under residensets fyra veckor som verkstad och seminarierum.

Konsthallen i Åmål nyttjas under residensets fyra veckor som verkstad och seminarierum.

Läs om tidigare residens och dess deltagande konstnärer