På väg 45

”På väg 45” är ett samarbete mellan tre kommunala konsthallar, Trollhättan, Åmål och Vänersborg.

Utöver att visa konst används ofta kommunala konsthallar  som en samlingspunkt för lokala utövare. Det är något konsthallarna vill främja genom att både synliggöra och möjliggöra.