På väg 45

”På väg 45” är ett residenssamarbete mellan tre kommunala konsthallar, Trollhättan, Åmål och Vänersborg.

Som kommunala konsthallar har vi en viktig funktion att verka som samlingspunkt för konstens utövare och det är något vi vill främja ytterligare. Syftet är också att öppna upp konsthallarna som arbetslokaler för konstnärer och andra kreatörer som vill ha möjlighet att arbeta fokuserat under en period.

Detta residens vänder sig till konstnärer och kreatörer lokalt, nationellt och internationellt. Residenset ger deltagarna möjligheten att se varandras processer och kan öppna upp för samarbeten.

Konsthallarna genomför tillsammans projektet  under tre år med stöd av Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. 

Sök till residenset 2024

Välkommen att söka till Artist in Residence - På väg 45 i Trollhättan, Åmål och Vänersborgs kommuner! Under våren 2024 kommer vi för tredje gången öppna våra konsthallar för ett residens där professionella konstnärer och kreatörer inom olika kreativa och kulturella fält erbjuds att arbeta med ett eget formulerat projekt. Du behöver alltså inte vara konstnär för att ansöka, utan ansökan är öppen för kreativt arbetande personer från olika verksamhetsområden. 

Du är som medverkande fri att formulera din arbetsidé för residenstiden. De tre konsthallarnas utställningsrum erbjuds som arbetsplats och varje rum delas av två residenter. Konsthallarna hålls öppna sina ordinarie öppettider för allmänheten under hela residenstiden. I utställningsrummet erbjuds du att dela din arbetsprocess med konsthallens besökare och nyttja rummet efter eget behov. 

Programmet erbjuder sex platser för residens under våren 2024.

Lär mer om vad residenset innebär, arbetsstipendium, ansökan med mera, via utlysningen på Konstpool. 

Ansök via Konstpool senast 24 november!

Genomförda residens

Under premiäråret 2022 deltog konstnärerna Carmen Olsson, Pernilla Eskilsson, (Trollhättan) Emilia Brodén, Alexander Svensson, (Vänersborg) och Johan Björklund, Julia Riordan (Åmål).

Under På väg 45 2023 arbetade Elin Wikström med sitt projekt ”Fest som protest, protest som fest” och Maja Bakken med ett deltagarbaserat projekt med fokus på leken som aktivitet riktat till vuxna kvinnor i Trollhättans konsthall.

I Vänersborgs konsthall eftersöktes den kvinnliga kroppens historia av Haifa Safa, skådespelare och regissör, medan ljudkonst utvanns med olika undersökande metoder av Johan Lundborg.

Karon Nilzén arbetade med ett återbrukstematiskt kulturskapande i Åmåls konsthall och fotografen Sepa Sama utförde sina konstnärliga vandringar kring Åmåls stad.

Dokumentation från residenset 2023

Filmade intervjuer med deltagarna