Ett par som står vända mot varandra på ett solrosfält. Text: In love inTrollättan. Foto.

PLATSVARUMÄRKET INTROLLHÄTTAN

OM VARUMÄRKET inTROLLHÄTTAN? 

Vi är många i Trollhättan som älskar den här platsen. Vi vill sälja in den till folk och företag. Det gör vi med gemensamma krafter under varumärket inTROLLHÄTTAN. Detta koncept ska marknadsföra och öka Trollhättans attraktionskraft. Hit vill vi locka människor med framtidsdrömmar, som vill investera, starta företag, arbeta, studera, bo, besöka och aktivera sig i en kreativ och vacker miljö.

 

En bild på fallen med texten Vårt platsvarumärke heter inTrollhättan på

Varumärkesguide

För att underlätta för dig som vill hjälpa till att öka Trollhättans attraktionskraft och kanske samprofilera din verksamhet med vårt gemensamma platsvarumärke så har vi satt ihop en guide. Här kan du se goda exempel och några saker du bör tänka på när det kommer till färg och form. Stort tack för att du är delaktig i att sätta Trollhättan på kartan.

Vad vill du veta mer om?

Vi har bestämt oss, vi vill berätta för fler om vår fantastiska plats Trollhättan i syfte att attrahera hit etableringar, investeringar, kompetens och besökare. För att kunna göra det har vi tagit fram ett platsvarumärke, en logga, som vi alla kan använda när vi ska berätta om Trollhättans styrkor för personer som inte varit här eller vill veta mer om vår plats.

Ett tydligt platsvarumärke kan även öka lokal sammanhållning och skapa en positiv känsla av tillhörighet för oss invånare. Det skapar stolthet och därmed även bra ambassadörer.
Det är nämligen en stor vinst i att vi är många som berättar om hur bra Trollhättan är att bo, verka, leva och besöka.

Vårt platsvarumärke är inTROLLHÄTTAN.

In handlar om att peka mot Trollhättan. Det är i Trollhättan det händer. Det är i Trollhättan det finns en framtid, möjligheter och en massa glädje. In spelar också på begrepp som:

Industri
Innovation
Inspiration
samt det kända lokala varumärket Innovatum

Varför in istället för i?
Trollhättan har ett osedvanligt internationellt näringsliv för en stad av vår storlek. Cirka 140 företag har internationella kopplingar som ägare eller ingår i internationella koncerner. Vår högskola attraherar många internationella studenter och allt detta sammantaget med oss invånare så blir vi en internationell stad som kan väcka intresse internationellt. 

inTrollhättan kan alltså betraktas som det externa och utåtriktade varumärket som alla vi som är verksamma på platsen kan använda för att marknadsföra och öka Trollhättans attraktionskraft. Det syftar till att locka hit människor med framtisddrömmar, som vill investera, starta företag, arbeta, studera, bo eller besöka  

För att hålla ihop varumärket på ett trovärdigt, attraktivt och tydligt sätt kommer här ett antal förhållningsregler och tips kring logotyp, typsnitt och färger. Dessa grafiska riktlinjer gäller för all marknadsföring som görs i inTrollhättans namn.

 

inTrollhättans logotyp kan användas i följande tre varianter:

  1. Huvudlogotyp
  2. Konceptlogotyp
  3. Samprofilering med din logo

Huvudlogotypen används när inTROLLHÄTTAN är ensam avsändare och inte är kopplad till någon specifik kamanj/tema, verksamhet eller evenemang. 

Den ser ut så här:
'

Du kan ladda ner vår logotyp här.

 

inTrollhättan har två profiltypsnitt, Poppins och Barlow.

Poppins används i rubriker och Barlow används i löpande text. Båda typsnitten kan laddas ned gratis på fonts.google.com.

En bild som visar grafiskt hur de båda typsnittens A:n ser ut

Poppins

Poppins är vårt rubriktypsnitt som används i alla typer av rubriker samt vid skapandet av inTrollhättans konceptlogotyper. Typsnittet förmedlar modernitet och är ett utmärkt rubriktypsnitt eftersom det tar stor plats och är lätt att läsa på avstånd. I huvudrubriker ska Poppins Bold användas i versaler. 

Ladda ner Poppins här (Extern länk: Google Fonts)

Barlow

I löpande text används vårt brödtypsnitt - Barlow. Typsnittets kondenserade uttryck skapar en bra kontrast mot det bredare rubriktypsnittet. Barlow har bra läsbarhet och både på skärm och i tryck. Detta är särskilt viktigt i längre texter. Barlow är även det typsnitt som Trollhättans Stad har i sin grafiska profil.

Ladda ner Barlow här (Extern länk: Google Fonts)

Används för att förtydliga en styrka Trollhättan har eller för en kampanj eller
ett specifikt tema. Exemplet ”Future” byts ut för att passa ändamålet.

Hur skapar man en konceptlogotyp

Ordet ska skrivas med versaler i typsnittet Poppins Bold som hämtas gratis på  www.fonts.google.com.
Ordet ska knipas -20 och tillämpa metrisk kerning. Därefter kan bokstäverna kernas var för sig för att skapa en jämn ordbild. Det är viktigt att avståndet mellan de två textraderna
blir rätt. Om du utgår från huvudlogotypen i svgformat kommer avståndet vara 73,5px.

I det fall där ordets längd passerar ”Ä” i Trollhättans ordbild kan radavståndet ökas till 80px. För att vara säker på att avståndet blir rätt kan man utgå från en tidigare konceptlogotyp. Storleken på texten ska vara detsamma som i Trollhättans ordbild. Om du utgår från huvudlogotypen i svg-format är teckenstorleken 260 pt.

Konceptlogotypen är inte begränsad till enbart ett ord, man kan även använda sig av korta fraser. Om frasen blir längre än Trollhättans ordbild ska den delas upp på två eller fler rader. Se exempel nedan:

Här visas hur man ska sätta ihop temaordet med loggan inTROLLHÄTTAN där alternativ 1 är med ett temaord och alternativ två är med två ord

 

inTrollhättans färgpalett är en begränsad version av Trollhättans Stads färger. Den svarta färgen används huvudsakligen som bakgrundsfärg och knyter samman till det svarta på hemsidan för igenkänning. 

Övriga färger kan användas som textplattor, ikoner eller när man vill dra uppmärksamhet till något särskilt. På webben används endast de ljusare versionerna av färgerna.
Kombinera gärna färgerna med varandra, men säkerställ att det blir en bra mix där ingen färg tar över för mycket samt att det blir en bra läsbarhet.

Platsvarumärkets olika färgval samt deras färgkoder i CMYK, RGB, PMS och #

 

Ibland kan det vara aktuellt för inTrollhättans logotyp att synas ihop med andra företag och samarbetspartners. Beroende på syfte och yta så kan loggan användas på olika vis.

Det viktigaste är att logotypen kommer till sin fulla rätt och inte ligger för nära andra logotyper eller grafiska element.

  1. När inTrollhättan inte är huvudsaklig avsändare kan logotypen läggas något mindre i hörnet. På exempelvis en annons eller bilfoliering.

  2. För att tydligt kommunicera samarbetet kan ett tunt streck läggas mellan de två logotyperna. Vid liggande format ska streckets höjd vara en tredjedel av bredden på inTrollhättans ordbild.

  3. Vid stående format ska strecket vara hälften så långt som inTrollhättans ordbild.

  4. Om satsytan är väldigt liten kan strecket tas bort. Men försök i största möjliga mån att undvika detta. När logotyperna placeras ovanför varandra liknar det vår konceptlogotyp, vilket kan skapa förvirring kring hur konceptet ska användas.

Der är redan flera verksamheter och evenemang som börjat använda konceptet med samprofilering. Se några exempel nedan.

En skåpbil som är samprofilerad med InTrollhättan

Ett kul exempel på samprofilering

Det var dags för Lundqvist byggförvaltning att foliera om sina bilar och då var det självklart att tydliggöra vart bolag finns genom att även sätta dit vårt platsvarumärke inTROLLHÄTTAN.

En vit tallrik med mat och två loggor på som visar hur man kan samprofilera med inTrollhättan

Ännu ett exempel på samprofilering

Vill man lägga sitt eget företags logotyp ihop med platsvarumärket men ändå visa att det är två olika loggor så kan det tunna strecket användas. Läs mer om detta under samprofilering ovan.

En miniverktygslåda på ett tangentbord

Verktygslådan

Vi har skapat en verktygslåda för att underlätta för dig som på ett eller annat sätt ska marknadsföra Trollhättan till omvärlden. Här kan du få vägledning och inspiration kring hur du kan göra när du vill kommunicera eller marknadsföra att det du gör finns i just Trollhättan. Det kan vara företag, föreningar eller varför inte evenemang.

Utforska vår verktygslåda