Barn sitter på hästar på en ridanläggning. Ängens Gård. Foto: Joachim Nyvall.

Upprustning ridanläggningar

Trollhättans Stad arbetar med upprustning av ridanläggningarna Ängens Gård och Stommens Gård.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 


Status i projektet
Projektet pågår.

 

Om projektet

Trollhättans ridanläggningar Ängens Gård och Stommens Gård har behov av upprustning av stallbyggnaderna för att kunna erbjuda bra villkor för både djur och skötare. Avseende Ängens Gård så uppfyller inte nuvarande stall de nya föreskrifterna i Djurskyddslagen som träder i kraft vid renovering eller nybyggnad så där är inte en renovering aktuell utan där handlar det om att bygga ett nytt stall.

Vid Stommens Gård gäller renovering, men för att denna ska kunna genomföras behöver skötselplatser flyttas till annan byggnad. Den befintliga foderladan är utdömd så första steget är att riva denna och bygga en ny foderlada. Efter det planeras det för en ny byggnad med skötselplatser. Först efter detta kan renoveringen av stallet påbörjas.

 

Det här ska göras på Stommens Gård

 
 
  • Fosterlada (2023)
  • Renovering av stall (2024)
  • Nytt skötselhus (2024)
  • Tak över gödseltak (2025)

Frågan om ett nytt kompletterande ridhus vid Stommens Gård utreds vidare då det kräver en ändring av gällande detaljplan.

Det här ska göras på Ängens Gård

 
 
  • Nytt stall (planeras stå färdigit under perioden 2025-2026)
Senast granskad 2023-09-12 av JONHJO