Stenmur i Bergslagsparken med texten "Trollhättan" som är belyst

Tryggare offentliga platser: åtgärder 2023

Under 2023/2024 gör vi extra åtgärder och satsningar för att stärka tryggheten på offentliga platser runt om i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 


Status i projektet
Pågående

 


Trafikstörningar
Åtgärderna påverkar inte trafik eller framkomlighet på platserna.   

 

Om projektet

 

Bakgrund

Kommunstyrelsen har för budgetåren 2023 och 2024 öronmärkt 12 miljoner kronor per år för att främja trygghetsskapande åtgärder inom vår kommun. De föreslagna åtgärderna fokuserar huvudsakligen på situationell brottsprevention, vilket innebär att vi strävar efter att förhindra eller försvåra brottslig aktivitet genom att förändra den aktuella platsen eller situationen där brott kan inträffa. Ett av de framträdande förslagen innebär att förstärka belysningen på platser som uppfattas som otrygga, vilket avsevärt kan bidra till att öka allmänhetens trygghetskänsla.

Målsättning med åtgärderna

Målet med våra planerade åtgärder är att skapa en tryggare och mer inbjudande offentlig miljö som främjar trivsel och säkerhet för våra invånare. Genom att inrikta oss på situationell brottsprevention och förstärka belysningen på platser som upplevs otrygga, hoppas vi minska risken för brottsliga handlingar och ge våra medborgare en ökad trygghetskänsla.

 

Vi utvecklar för en hållbar framtid

 

Trygghetsskapande åtgärder främjar social hållbarhet genom att skapa en tryggare och mer inkluderande offentlig miljö där människor känner sig säkrare, vilket ökar delaktighet och gemenskap. 

När vi byter och installerar ny belysning använder vi oss av LED-belysning som är bättre för miljön och klimatet då den har en lägre energiförbrukning och längre livslängd. Dessutom kan belysningen utformas mer riktad vilket minskar risken för ljusföroreningar och onödig ljusspridning vilket kan skada naturliga ekosystem. 

 

Det här ska göras

 

Åtgärderna som har eller ska genomföras och de platser som identifierats för åtgärder är utvalda efter bland annat trygghetsvandringar, samråd med polis, kartläggning av centrala områden med dålig belysning och platser där vi sett potential för ett större besöksvärde efter genomförd åtgärd.

 
 

 

Förstärkt belysning

Vi uppdaterar med skarpare LED-belysning och kompletterar vissa platser med nya stolpar och armaturer på platser där vi identifierat att det behövs. Platser som är aktuella för 2023 är följande: 

 • Strandgatan
 • Tunneln på parkstigen, mellan Älvhögsborg och Stadsparken
 • Järnvägsparken, intill Resecentrum
 • Bergslagstorget, utanför Resecentrum
 • Bergslagsparken, parken mittemot Resecentrum
 • Maria Alberts park
 • Parkeringen vid Slättbergshallen
 • Klockareparken
 • Slåttervägen
 • Spikön
 
 

 

Situationsanpassad belysning

Vi skapar förutsättningar för att kunna situationsanpassa och styra belysningen på vissa platser. Med det menar vi att belysningen ska kunna lysa upp starkare vid behov och att det ska kunna regleras snabbt av de som är behöriga. Följande platser är aktuella för det här under 2023:

 • Drottningtorget
 • Kungsgatan (förberedande arbete)
 • Stadsparken (förberedande arbete)
 
 

 

Effektskapande belysning

På vissa platser tar vi belysningen steget längre och jobbar med så kallad effektskapande belysning som både bidrar till att stärka en plats attraktionskraft och är trygghetsskapande. Det här platserna ska vi lyfta lite extra under 2023:

 • Tunneln under Stridsbergsbron - här har tåget som tidigare satt i tunneln bredvid Magnus Åbergsgymnasiet hittat hem med förstärkt belysning. 
 • Stadsparken - här ska 12 lysande ägg ta plats för att sprida ljus i parken. 
 • Spikön - här gör vi en storsatsning med ljusinstallationer och bjuder in till en värld av lysande överraskningar som bjuder på både trygghet och stämning. Välkommen på en invigningspromenad i slutet av året.
 • Bergslagsparken - här installeras effektbelysning på stenmuren, soffor med inbyggd belysning tillkommer och konstverket Handen får extra ljus på sig.    
 
 

 

Kameraövervakning

Övervakningskameror kan användas i offentlig miljö som en trygghetsskapande åtgärd för att förbättra säkerheten och minska brottsligheten. Genom att ha ögon på platser med hög aktivitet och potentiell risk kan kameror avskräcka potentiella förbrytare och ge snabbare respons vid händelser. Dessutom kan inspelat material vara värdefullt för polisen vid utredningar och som bevis i rättsliga processer. I år har vi ansökt om tillstånd för att få sätta upp kameror på följande platser (med amibtionen att få kameror på plats under 2024):

 • Stadsparken 
 • Pendelparkering resecentrum
 • Kungsgatan 
 • Drottningtorget 
 • Maria Alberts park/Macken-lekplatsen 
Senast granskad 2023-10-26 av JOSÅKEBEN