Bilden visar Hjortmosseporten i Trollhättan

Rivning av Hjortmosseporten och byggnation av ny gång- och cykelbana

Under 2024 rivs Hjortmosseporten för att skapa plats för en ny gång- och cykelbana längs gatan och även en anslutning upp till banvallen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 


Status i projektet
Pågående

 


Trafikstörningar

Under rivningen kommer vägen att stängas av helt, för både gående, cyklar och biltrafik. Vänligen respektera vägvisningsskyltar och trafikanordningar under byggtiden. Håll koll på tider för trafikavstängningen på trafiken.nu

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Hjortmosseporten byggdes på 60-talet. Idag används den inte längre då Nohabjärnvägen som gick på den inte är i bruk. Det beslutades under 2023 att den ska rivas för att ge plats åt en cykelvägskoppling Lasarettsvägen och Hjortmossegatan. Kvarteret Barnskötaren intill ska också kunna utvecklas utan begränsning av banvallen.

När porten är riven lämnas det plats för att bygga en gång- och cykelbana som kopplar ihop Lasarettsvägen med Hjortmossegatan. En gång- och cykelkoppling upp på banvallen ska också byggas.

Målsättning med projektet

Målsättningen med projektet är att skapa en trygg och säker gång- och cykelväg på platsen. 

Utveckling för en hållbar framtid

Genom projektet skapar vi bättre förutsättningar gör gående och cyklister. 

 

Det här ska göras

 
  • Rivning av betongen i Hjortmosseporten - den gamla rälsen, tak, mittstödet och väggarna (vingmurarna) tas bort
  • Avschaktning av banvallen för att ta bort branta raskanter och förbättra sikten
  • Byggnation av en anslutande gång- och cykelväg upp på banvallen
  • Ny gång- och cykelväg mellan Lasarettsvägen och Hjortmossegatan byggs

Projektet ska vara klart under 2024. 

 

 

Senast granskad 2024-01-09 av JOSÅKEBEN