Barn i idrottshall

Ny idrottshall i Skogshöjden

Runt 2026 planeras det att en ny idrottshall ska stå klar vid Skogshöjdens fritidsanläggning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 


Status i projektet
Lokalplanering pågår.

 

Om projektet

Kultur- och fritidsförvaltningen har tidigare genomfört en utredning kring behovet av fler idrottshallar med så kallade fulla mått, det vill säga 20m x 40m. Utredningen har bland annat analyserat prognostiserad befolkningstillväxt inom målgruppen barn, unga och unga vuxna, utvecklingen inom det lokala idrotts- och föreningslivet, gällande prioriteringsordningar, utträngningseffekter och närhetsprinciper. I början av 2023 godkändes en förstudie och ett beslut fattades om att lokalplanering skulle genomföras avseende en ny idrottshall med placering vid Skogshöjdens fritidsanläggning.

 
Senast granskad 2023-09-07 av JONHJO