Förprojektering för cirkulär masshantering för en klimatneutral samhällsbyggnadssektor

Projektet innebär nästa steg för en kommunkoncernsövergripande omställning till cirkulär masshantering. Detta kommer minska kostnader och koldioxidutsläpp samt främja hållbar resurshushållning genom ökat återbruk.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 


Status i projektet
Startar 1 februari 2024

 


Samverkan
Projektet drivs av Samhällsbyggnadsförvaltningen men frågan om masshantering berör även Serviceförvaltningen och kontoret för Mark- och exploatering, samt de kommunala bolagen.

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

I samhällsbyggandet skapas massor såsom jord, berg och annat naturligt material, samtidigt som det alltid finns ett behov av att använda massor1. Det kan handla om jordmassor som grävs bort då det läggs nya ledningar, eller berg som tas bort vid bygge av bostäder. Ibland kan dessa massor betraktas som avfall, men ofta är det användbart material som skulle kunna återbrukas. Om massorna inte tas om hand utan hamnar på fel plats i samhället, deponeras eller transporteras i onödan leder det till miljöproblem, dålig användning av våra resurser och onödiga kostnader för samhället. Hanteringen av massor kan därför få stora hållbarhetseffekter. Genom en omställning till mer cirkulär masshantering kan man främja miljö- och klimatnytta, resurseffektivitet och ekonomiska besparingar. Bygg- och fastighetssektorn står idag för 21% av Sveriges territoriella CO2e-utsläpp2och är, näst efter gruvbranschen, den mest avfallsintensiva branschen. Studier visar att omkring 16 procent av klimatpåverkan från ett anläggnings-projekt kan kopplas till masshanteringen3, där icke optimerad masshantering skapar långa och onödiga transporter. Två viktiga områden för att minska klimatpåverkan är att skapa ökade förutsättningar för återbruk av jord och bergmassor samt minska klimatavtryck. 

Genom en förstudie i Cirkulär masshantering har Trollhättans Stad fått kunskap om potential för återbruk, klimatnytta och kostnadsbesparingar vid etableringen av en cirkulär masshantering. Enligt den förstudie som genomförts så enbart räknat som transportkostnader kommer det vara avgörande för kommunen att ha en närliggande hanteringsyta sett till miljö och kostnader. En på yta på östra sidan stranden skulle kunna minska utsläppen och en egen återvinningsverksamhet för dessa massor skulle kunna innebära omfattande besparingar genom att undvika kostnader för transport, kvittblivning av avfall samt inköp av nödvändiga material.

Målsättning med projektet

Staden behöver utveckla masshantering i ett sammanhang och skapa en långsiktigt hållbar infrastruktur för masshantering. En sådan infrastruktur består av en blandning av långsiktiga och mer kortsiktiga förvaringsplatser, där det finns en flexibel tillgång på förvaringsplatser utifrån rådande exploateringsprojekt etc. En långsiktigt hållbar infrastruktur har potential att minska utsläpps- och ekonomiska kostnader, samt förenkla masshanteringen i stadens verksamhet och anläggningsarbete. Samtidigt behöver strategisk samordning, organisation och drift tas fram.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför initierat projektet ”Förprojektering till cirkulär masshantering i Trollhättans Stad” med syfte att ta nästa steg mot en kommunkoncernövergripande omställning till cirkulär masshantering, genom att kartlägga, förbereda, planera och skapa ekonomiska förutsättningar för genomförandeprojekt för koncernövergripande cirkulär masshantering.

Utveckling för en hållbar framtid

Projektet kan bidra med stora kliv i att skynda på omställningen till klimatneutralitet och cirkulär samhällsbyggnadssektor, och bidrar då både till stadens övergripande mål Ekologi i Balans och samhällsbyggnadsnämndens mål Ekologi i balans genom klimatneutral samhällsbyggnadssektor.

 

Det här ska göras

 
  • Förprojektering fysiska åtgärder 
  • Förprojektering av drift och underhåll 
  • Förprojektering av masshanteringsyta
  • Förprojektering av miljöjuridik och tillstånd 
  • Sammanställning av ansökan/plan samt investeringskalkyl 
  • Samverkan och samordning
Senast granskad 2024-01-26 av JOSÅKEBEN