Man som cyklar med två barn i en lådcykel.

Car-GoNE-City: Minska bilberoendet med eldrivna lastcyklar

I det europeiska forskningsprojektet Car-GoNE-City utforskas potentialen i delade, eldrivna lastcyklar för att minska användningen av privatbilar i europeiska städer. Genom att integrera dessa transportmedel i stadsmiljöer siktar projektet på att främja en mer hållbar mobilitet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 


Status i projektet
Pågående

 


Finansiering och samverkan

Projektet delfinansieras via det europeiska partnerskapet Driving Urban Transitions och med stöd av Vinnova. Projektet koordineras av Chalmers Tekniska Högskola. I projektet deltar också städerna Trollhättan, Göteborg, Mölndal; Oslo; Karlsruhe och Konstanz (Tyskland) samt Budapest (Ungern). Projektledare för Trollhättans stad: Jörgen Einarsson, samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Projektet initierades som en del av det europeiska partnerskapet Driving Urban Transitions, med målet att genom forskning, innovation och kapacitetsuppbyggnad möjliggöra för lokala myndigheter, kommuner, tjänste- och infrastrukturleverantörer samt medborgare att omsätta globala strategier i lokala åtgärder. I Trollhättan är det Trollhättans stad och Kraftstaden som med Lundqvist Byggförvaltning AB driver testet med el-lastcyklar.

Målsättning

Projektet syftar till att:

  • Studera tidsbaserad tillgänglighet i 15-minutersstäder genom att utveckla innovativa metoder som inkluderar delad mobilitet.
  • Förstå potentialen för delad lastcykelmobilitet att minska användningen av bilar och dess interaktioner inom multimodala transportsystem.
  • Engagera invånarna i design av delad mobilitet med hjälp av digitala deltagandemetoder, ”spelifiering” och tester i verkliga miljöer.
  • Identifiera effektiva tillvägagångssätt för att underlätta införandet av delad mobilitet.
 

Utveckling för en hållbar framtid

 

Car-GoNE-City är mer än bara ett forskningsprojekt; det är en vision om en hållbar framtid där minskat beroende av privatbilar bidrar till minskade utsläpp och en förbättrad livskvalitet i stadsområden. Genom att främja användningen av eldrivna lastcyklar för vardagliga sysslor hoppas projektet visa på praktiska, hållbara alternativ till bilresor.

 

Det här ska göras

 

I projektet ska vi göra det här:

  • Tillgängliggöra och hyra ut eldrivna lastcyklar till invånarna i utvalda bostadsområden för att testa och utvärdera deras användbarhet i dagliga sysslor.
  • Använda deltagarbaserade metoder för att engagera medborgarna direkt i planering, design, genomförande och utvärdering av delad lastcykelmobilitet.
  • Samarbeta med städer och partners över hela Europa för att dela kunskaper, erfarenheter och bästa praxis.
 
Senast granskad 2024-02-22 av JOSÅKEBEN