Samskapande genom placemaking

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vad är Placemaking?

Att bygga gemenskap runt en plats.

Placemaking förklaras ofta som en övergripande idé och en hands-on approach för att förbättra en plats, ett område eller en stad. Placemaking är en metod där människor tillsammans omformar eller återuppfinner offentliga rum och utrymmen till att bli en viktig träffpunkt i deras samhälle. Syftet är att omvandla en otrygg och oinspirerande plats till ett ställe du vill vara på och går till snarare än undviker att gå igenom.

Placemaking är ett mångfacetterat tillvägagångssätt för planering, design och hantering av allmänna utrymmen. Fokus ligger på att ta tillvara på den lokala kraften och samhällets redan befintliga tillgångar. Grundförutsättningen är samverkan och kännedom om olika aktörers behov och planer för platsen. En holistisk syn, där alla lager blir synliggjorda för att bättre förstå de olika behoven där målet är att skapa en attraktiv, trygg plats, med starkare identitet och värdestegring hos fastighetsbeståndet som följd. 

För att stärka kopplingen mellan människorna och den platsen som de delar, är alla involverade i en samarbetsprocess där man maximerar värdet av platsen genom att främja och lyfta fysiska, kulturella och sociala identiteter.

Med samhällsbaserat deltagande i fokus, blir placemaking-metoden ett effektivt sätt att ta tillvara på lokalsamhällets tillgångar, styrkor, potential och behov. Detta resulterar i skapandet av offentliga rum av hög kvalitet som bidrar till människors hälsa och välbefinnande.

Offentligheten och eventuellt föreningsliv kommer i samverkan med staden skapa en plats där dom tillsammans kan känna en identitet och ägandeskap. Vi kommer att som en av de första kommunerna skapa en digital tvilling av en plats och låta barn och ungdomar skapa och förvalta ytan på det sätt de vill. Ett mycket spännande sätt att närma sig stadsutveckling i sann demokratisk anda.

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN