Människor som springer på snöig trottoar med en hund i täten

Stadsdelutveckling södra stadsdelar

Vi utvecklar de södra stadsdelarna i en långsiktig samverkansprocess och i många olika delprojekt. Vi samskapar, jobbar med attraktions- och affärsutveckling och planerar för en fördjupad översiktsplan för området med ambitionen att skapa en attraktiv stadsdel där alla känner trivsel, trygghet och framtidstro.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 
 

Så här jobbar vi 

 

Teamet som driver arbetet

Stadsdelsutveckling Kronogården leds av ett processteam. I teamet finns kompetenser inom en rad områden som design, processledning, affärsutveckling och mänskliga rättigheter. Teamet hålls ihop av stadsdelsutvecklare Shams Faraj.

Samverkan och samskapande

Stadsdelsutveckling kräver bred samverkan med och mellan aktörer som påverkar hur vi planerar, bygger, förvaltar och använder de fysiska miljöerna i Kronogården. De insatser vi gör ska utformas i samskapande med invånare, föreningar och företag. Tillsammans strävar vi efter att skapa värde för Trollhättans invånare.

Attraktionskraft- och affärsutveckling

Vi jobbar för att stärka den positiva bilden av Kronogården och locka fler invånare, besökare och företag att se potentialen i området och bidra till positiv utveckling.

 

Pågående projekt

 
 
Två kvinnor som överblickar en stor plankarta.

Fördjupad översiktsplan sydöstra stadsdelarna

I en fördjupad översiktsplan tar vi ett helhetsgrepp kring området för att se hur vi genom fysisk planering kan överkomma barriärer och planera för en minskad segregation.

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN