Fördjupad översiktsplan sydöstra stadsdelarna

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I en fördjupad översiktsplan tar vi ett helhetsgrepp kring Kronogården och Lextorp för att se hur vi genom fysisk planering kan överkomma barriärer och planera för en minskad segregation och segmentering och stärka stadsdelarnas attraktionskraft för en växande och hållbar stad. Den fördjupade översiktsplanen ska visa på stadens intentioner för att underlätta planering och beslutsfattande för en utveckling av området som möter Trollhättans vision samt ekologiska och sociala hållbarhetsmål. Just nu planeras arbetet med den fördjupade översiktsplanen.

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN