Varningstriangel med vägarbete och maskiner i bakgrunden

Lärketorpet - ny stadsdel med 130 bostäder

Strax söder om Näl växer nu den nya stadsdelen Lärketorpet fram – och här planeras totalt 130 bostäder. Förutom villor och flerbostadshus kommer området också få en förskola och ett LSS-boende.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trafikstörningar

Infrastrukturutbyggnaden vid Lärketorpet påverkar trafiken och framkomligheten i perioder under projektets gång.

Om projektet

 
 

Bakgrund

Text

Målet med ombyggnationen

Text

 

Det här ska göras


 • Anläggning av nya vatten- och avloppsledningar
 • Byggnation av en ny cirkulationsplats med ny tillfartsväg in i det nya området
 • Rivning av befintlig cykelunderfart och byggnation av en ny överfart i anslutning till ny cirkulationsplats
 • Anläggning av fördröjningsdammar som tar hand om dagvattnet inom bostadsområdet
 • Ny förskola ska byggas
 • LSS-boende ska byggas
 • Flerbostadshus ska byggas
 • Försäljning av 34 villatomter via Trollhättans Stads tomtkö
 

Process

 
 

Genomförande(2)

Det här har vi gjort

 • Exempel
 • Exempel

Det här gör vi just nu

 • Exempel
 • Exempel

Det här gör vi framöver

 • Exempel
 • Exempel
 
 

Detaljplan för Lärketorpet nordvästra delen

LAGA KRAFT - Detaljplan för Lärketorpet nordvästra delen, etapp 1. Planen föreslår nya bostäder, förskola och särskilt boende i en ny stadsdel, söder om Norra Älvsborgs Länssjukhus. Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Bo på Lärketorpet

Via Trollhättans Stads tomtkö, startar vi den 6 september 2022 försäljningen av 28 tomter, varav 5 är förturstomter.

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN