Alingsåker - nytt verksamhetsområde vid E45

Intill E45 i Trollhättans södra del förbereder vi för ett nytt verksamhetsområde.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trafikstörningar

Infrastrukturutbyggnaden vid Alingsåker påverkar trafiken och framkomligheten i perioder under projektets gång.

Om projektet

 
 

Bakgrund

Text

Målet med ombyggnationen

Text

 

Det här ska göras


  • Exempel
  • Exempel
 

Process

 
 

Genomförande(2)

Det här har vi gjort

  • Exempel
  • Exempel

Det här gör vi just nu

  • Exempel
  • Exempel

Det här gör vi framöver

  • Exempel
  • Exempel
 
 

Detaljplan för Alingsåker 4:8, verksamheter

LAGA KRAFT - Detaljplan för verksamheter inom del av Alingsåker 4:8, västra delen, etapp 1. Planens syfte är att pröva området för nya verksamheter, kontor och drivmedelstation. Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Etablera ditt företag på Alingsåker

Hör av dig till Näringslivsenheten om du är intresserad av att etablera ditt företag på Alingsåker.

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN