Erik Hermansson och Eddie Wulcan från företaget Wulcanco med diplom och blombukett Erik Hermansson och Eddie Wulcan från Wulcanco.

Wulcanco får det första Gröna Samhällsbyggnadspriset

Nu har det första Gröna Samhällsbyggnadspriset delats ut i Trollhättan. Vinnare blev företaget Wulcanco som jobbar för att etablera återvunna och högkvalitativa produkter på byggmarknaden. Även två hedersomnämnande delades ut.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I samband med öppet nämndsmöte med Samhällsbyggnadsnämnden den 14 december delades Gröna Samhällsbyggnadspriset ut för första gången. 

Gröna Samhällsbyggnadspriset är en utmärkelse för att uppmärksamma modiga, nytänkande och förändringsvilliga initiativ som konkret bidrar till att Trollhättan blir en mer hållbar stad inom samhällsbyggnadsområdet.

2023 utsågs en vinnare och två andra aktörer fick ett hedersomnämnande. Stort grattis till både vinnare och hederomnämnandena! 

Motivering till vinsten

Wulcanco är ett spännande och innovativt bolag som befinner sig precis där branschen behöver vara - i den cirkulära omställningen. Betong är en utmaning för byggbranschen då det är ett material som är svårt att ersätta men som också har stora klimatavtryck och miljökostnader. Wulcancos utveckling av att använda restmaterial från järnindustrin till att framställa betong som består av 90% återvunnet material är därför ett spännande bidrag till en cirkulär omställning, då det har potentialen att öka  återbruk, minska behovet av nymaterial och ge klimatvinster.

– Bygg- och fastighetssektorn står i Sverige för lite mer än 20% av vårt årliga koldioxidavtryck och just betongindustrin utgör 8% av jordens globala utsläpp. Det är därför både roligt och viktigt att vi kan uppmuntra initiativ som med uppfinningsrikedom kan bidra till att förflytta oss på detta område! Att killarna har modet att göra denna resan tillsammans med etablerade spelare och forskning på området trots sin unga ålder är dessutom extra imponerande! Det är genom denna typ av mod vi kan bygga morgondagens affärsidé och självklarheter, säger Jennie Bergius Eriksson som satt med i juryn för Gröna Samhällsbyggadspriset och som även är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Hedersomnämnden 2023

Två hedersomnämnande delades också ut. Dessa gick till Föreningen Backstugans vänner och Boel Ekergård. 

Motivering Föreningen Backstugans vänner

Backstugans vänner är en förening som engagerar sig i bevarandet av kulturarvet ”backstuga”, en typ av stuga som står på arrenderad mark, där de underhåller och sköter stugan med tidsenliga metoder för stugans uppförande. Genom att jobba med bevarande förlänger de en byggnads livslängd och bidrar på så sätt till en cirkulär byggnadsskötsel. Föreningen väver även in andra aspekter i sitt arbete, så som biologisk mångfald i skötseln av naturmiljön, permakulturodlingar och folkbildande aktiviteter utifrån hållbarhetsaspekter 

Motivering Boel Ekergård

Boel Ekergård forskar på elektriska motorer med alternativ magnetisering anpassade till transportsektorn, för att bidra till sektorns omställning. Boels forskning har potential att bidra till ett hållbart transportsystem, med minskad belastning på miljö och samhälle. Genom sitt arbete knyter hon samman forskning, utbildning och näringsliv för en omställning av transportsystemet och en högskola som kan driva utveckling och utbilda omställningens nyckelkompetenser.

Senast granskad 2023-12-19 av KLALIW