Kartbild över Överby köpcentrum. Förbudet gäller samtliga parkeringar inom det uppmärkta området i rosa färg. Vistelseförbudet på Överby köpcentrum omfattar de parkeringar som är markerade med rosa färg.

Vistelseförbud på Överbys parkeringar

För att minska risken för smittspridning av covid-19 har Trollhättans Stad utfärdat ett vistelseförbud på Överby köpcentrums parkeringar mellan klockan 23.15–06.00 på fredagar och lördagar. Förbudet gäller från och med Valborgsmässoafton och fyra veckor framåt. – Vi vill undvika stora folksamlingar för att minska smittspridningen, och jag tror att allmänheten har förståelse för den här åtgärden, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommunfullmäktige beslutade i måndags att kommunstyrelsen får möjlighet att fatta beslut om vistelseförbud, enligt förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19, om det på en särskilt angiven plats finns en påtaglig risk för trängsel.

På parkeringarna vid Överby köpcentrum har flertalet bilträffar vid upprepade tillfällen ägt rum som inneburit stora folksamlingar – uppåt 1 000 deltagare. Mot den bakgrunden har kommunstyrelsens ordförande utfärdat ett vistelseförbud på parkeringarna som gäller under fredagar och lördagar mellan klockan 23.15–06.00 från den 30 april och fyra veckor framåt.

Klartecken från smittskydd och Fohm

Trollhättans Stad skickade en formell begäran om yttrande till Folkhälsomyndigheten (Fohm) och Smittskydd Västra Götaland på onsdagen, och båda myndigheterna meddelade på torsdagen att man ställer sig positiva till vistelseförbudet.

– Det är en påtaglig risk för trängsel vid de här bilträffarna, och vi måste tillsammans göra vad vi kan för att minska smittspridningen. Nu har vi ett verktyg för att kunna bidra till det och då ska vi använda det också, säger Paul Åkerlund. 

– Vi har fört en dialog med näringsidkare och fastighetsägare på Överby, Polisen och informerat grannkommunerna om vår ambition att införa ett vistelseförbud på platsen, säger Paul Åkerlund vidare.

Avslutas 30 maj

Vistelseförbudet gäller under fredagar och lördagar mellan klockan 23.15–06.00.
– Ica Maxi stänger klockan 23, och efter det finns ingen anledning att besöka området efter det, säger Paul Åkerlund. 

Förbudet sträcker sig under fyra veckor och avslutas på morgonen den 30 maj. En förlängning av vistelseförbudet kan vara aktuellt om smittspridningen fortfarande är omfattande i vårt område.

Vid överträdelse kan böter utfärdas på plats med upp till 2 000 kronor.

På Trollhättans Stads hemsida kan du ta del av beslutet:
Vistelseförbud enligt förordning

Relaterad information

Vistelseförbudet gäller följande dagar:

Fredag 30 april kl 23.15 – Lördag 1 maj kl 06.00
Lördag 1 maj kl 23.15 – Söndag 2 maj kl 06.00

Fredag 7 maj kl 23.15 – Lördag 8 maj kl 06.00
Lördag 8 maj kl 23.15 – Söndag 9 maj kl 06.00

Fredag 14 maj kl 23.15 – Lördag 15 maj kl 06.00
Lördag 15 maj kl 23.15 – Söndag 16 maj kl 06.00

Fredag 21 maj kl 23.15 – Lördag 22 maj kl 06.00
Lördag 22 maj kl 23.15 – Söndag 23 maj kl 06.00

Fredag 28 maj kl 23.15 – Lördag 29 maj kl 06.00
Lördag 29 maj kl 23.15 – Söndag 30 maj kl 06.00

Senast granskad 2021-04-29 av REBLJU