Kartbild över Överby köpcentrum. Förbudet gäller samtliga parkeringar inom det uppmärkta området i rosa färg. Vistelseförbudet på Överby köpcentrum omfattar de parkeringar som är markerade med rosa färg.

Vistelseförbud på Överbys parkeringar förlängs

Vistelseförbudet på Överbys parkeringar förlängs till och med 13 juni.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

När tre helger har passerat kan polisen, ordningsvakter och näringsidkare vid Överby köpcenter konstatera att vistelseförbudet på parkeringarna har gett önskad effekt. Under de tider och på de platser som förbudet varit gällande har det inte varit några bilträffar eller folksamlingar.

Smittspridningen är fortfarande omfattande, och risken för att främst ungdomar kommer att träffas vid nya bilträffar anses överhängande. Därför förlängs vistelseförbudet till den 13 juni. Det tidigare beslutet gällde till och med 30 maj.

Förlängningen av vistelseförbudet gäller följande dagar:
Fredag 4 juni kl 23.15 - Lördag 5 juni kl 06.00
Lördag 5 juni kl 23.15 -Söndag 6 juni kl 06.00
Fredag 11 juni kl 23.15 - Lördag 12 juni kl 06.00
Lördag 12 juni kl 23.15 -Söndag 13 juni kl 06.00

Förlängning av vistelseförbud

Läs mer:
Vistelseförbud på Överbys parkeringar 

Senast granskad 2021-05-27 av REBLJU