Vårdförbundets blockad gällande sjuksköterskor

Måndag 20 maj trädde Vårdförbundets blockad gällande sjuksköterskor i kraft. För Trollhättans stad innebär konflikten en blockad som hindrar som hindrar övertidsarbete, merarbete och nyanställning gällande sjuksköterskor inom omsorgen, skolan och företagshälsovården Hälsan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Konsekvenser för Trollhättans stad
- Inom omsorgen ser vi inga stora konsekvenser för våra brukare just nu, vi har förberett oss genom att se över sjuksköterskornas uppdrag så mycket som möjligt för att allt deras fokus ska vara på patienternas behov under sitt planerade arbetspass, säger Carola Svantesson verksamhetschef för Hälso- och sjukvård inom omsorgsförvaltningen.

Om konflikten blir långdragen så kan det bli problematiskt eftersom vi inte får ta in vikarier när en sjuksköterska blir sjuk eller går på semester.

- Konflikten får också en negativ effekt genom att våra grannkommuner och regionen nu får rekrytera och anställa nyexaminerade sjuksköterskor samtidigt som Trollhättans stad helt blockas den möjligheten, säger personalchef Elisabeth Funck.

Information från SKR (Sveriges kommuner och regioner)
SKR konstaterade 23 maj att samtalen med Vårdförbundet inte leder framåt. De har nu begärt att Medlingsinstitutet kallas in för att kunna komma överens om ett nytt kollektivavtal så fort som möjligt och få stopp på konflikten. SKR har redan tecknat fem breda kollektivavtal för medarbetare i kommuner och regioner, och det de har erbjudit Vårdförbundet är inte i någon del sämre än för de övriga. SKR och Sobona har också lagt förslag till Vårdförbundet som vore bra både för verksamheterna och för medarbetarna. Förhandlingar bygger på att två parter ger och tar och möts i en konstruktiv dialog om möjliga lösningar.

Frågor och svar på SKR

Senast granskad 2024-05-28 av JENMAR