Unik framgång i Trollhättan: Varannan långtidsarbetslös går vidare till jobb

När arbetslösheten ökar i både länet och landet, finns en positiv trend i Trollhättan. Här minskar nämligen andelen långtidsarbetslösa och allt fler går från studier och åtgärder till jobb och egen försörjning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

-Vi har under två år arbetat med en modell som bygger på nära samverkan med Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen. Tack vare det har vi kunnat jobba med riktade insatser mot den här gruppen och det är väldigt glädjande att vi nu ser resultat, säger Annika Andersson, områdeschef på Arbetsmarknadsenheten i Trollhättans stad.

Hon beskriver hur den unika delen i Trollhättans arbete handlar om att alltid ha en tydlig koppling mellan arbetsmarknadsåtgärder och faktiska rekryteringsbehov ute hos företagen. Det innebär att utbildningsinsatser och praktikplatser kan skräddarsys utifrån arbetsgivarens speciella behov, vilket har ökat möjligheterna för fortsatt jobb.

-Tidigare jobbade vi med breda insatser utifrån statistik på bristyrken och framtida behov. Nu har vi i stället styrt över till en modell där vi med precision kan möta ett företags behov av kompetens i varje individuellt fall, säger Annika Andersson.

Hon pekar på framgångsfaktorer som arbetet med Jobbspår, riktade utbildningar, samverkan med Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen, praktikplatser och en kombination av olika åtgärder, anpassade utifrån både den jobbsökandes och arbetsgivarnas förutsättningar och behov.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Jämfört med andra kommuner i landet står sig Trollhättan väldigt väl.  Antalet långtidsinskrivna på Arbetsförmedlingen fortsätter minska. Varannan person som går in i någon form av åtgärd genom Arbetsmarknadsenheten får sedan ett arbete. Motsvarande siffra för jämförbara kommuner med liknande socioekonomiska förutsättningar i Sverige är 23%. Det innebär alltså att Trollhättans stad lyckas få ut dubbelt så hög andel långtidsarbetslösa i arbete jämfört med liknande kommuner.

-Det här innebär givetvis så mycket gott för varje person som kan gå från ett liv i utanförskap, till att i stället ha jobb och egen försörjning. Man känner tillhörighet och sammanhang, men det är också en samhällsekonomisk vinst, och vi ser faktiskt att antalet hushåll med försörjningsstöd minskar här i Trollhättan och det är oerhört glädjande, säger Cecilia Gustafsson (M), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Är du arbetsgivare och vill rekrytera skräddarsydd kompetens?

Genom att samarbeta med oss på Jobbcentrum kan du få skräddarsydd kompetens till ditt företag, och samtidigt göra en insats för samhället! Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer!

jobbcentrum@trollhattan.se

 

Framtidscentrum - För dig 16-24 år

Framtidscentrum möter dig på dina villkor och där du befinner dig. Vi är till för dig mellan 16-24 år som är arbetslös och vill få hjälp att komma vidare till arbete eller studier. Vi stöttar dig mot dina mål.

Jobbcentrum - för dig över 25 år

Vad vill du och vad behöver du för att ta dig dit? Tillsammans gör vi en plan för hur du ska komma vidare mot arbete.

Senast granskad 2024-05-02 av TORNIL