Robert Stenberg med jacka i förgrunden med texten "vi satsar på idrott och friluftsliv"

Trollhättans Stad årets friluftskommun i Västra Götaland

Trollhättans Stad har utsetts till årets friluftskommun i Västra Götaland, och nationellt klättrar Trollhättan från plats 41 till plats 5. – Det är väldigt glädjande att de här medvetna satsningarna på friluftsliv och folkhälsa burit frukt, säger kommunstyrelsens ordförande, Paul Åkerlund.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

”Vi satsar på idrott och friluftsliv” är inte bara en klatschig slogan som pryder Robert Stenbergs jacka. Nej, texten talar sanning i högsta grad vilket understryks i Naturvårdsverkets slutrapport om Årets friluftskommun, där Trollhättan placerar sig i toppen av länets 49 kommuner – och på plats 5 i hela riket.

– Det är oerhört positivt och resultatet av en strategisk satsning som bygger på ett fantastiskt lagarbete. Vi har en strategi i Trollhättans Stad att utveckla friluftslivet för alla målgrupper. Naturligtvis handlar det om våra invånare och turister, men också för alla inom skolan, våra föreningar och annan verksamhet, säger Robert Stenberg, områdeschef på Kultur- och fritidsförvaltningen.

Utgångspunkten har varit de nationella friluftslivspolitiska målen, (se faktaruta nedan), vilka har legat som grund i arbetet.
– Det finns en tydlig plan för att tillgängliggöra friluftslivet med olika insatser både i form av anläggningar och aktiviteter för olika målgrupper – och även skogsarbete och satsningar på ett naturvårdslag.

Målsättning – bäst i Sverige

Robert Stenberg betonar också vikten av det samarbete som utvecklats mellan olika funktioner och förvaltningar inom Trollhättans Stad, vilket också blir en nyckel framåt och får honom att spänna bågen ytterligare.
– Vi siktar på att nå plats 1 i landet inom 1–2 år. Vi har alla förutsättningar för det med den grund som vi har lagt och den inriktning som Trollhättans Stad har och den prioritering som finns.

Hur viktig är rankingen?

– Den är väldigt viktig eftersom det är Naturvårdsverket som genomför den och därmed viktig ur ett samhällsperspektiv. Och de investeringar som görs i friluftslivet är inte så stora räknat i kronor jämfört med vad man får ut i slutändan; en befolkning som mår bättre.
– Sedan har ju rankingplaceringen varit en morot såklart, vi är ju inte alls tävlingsinriktade, säger Robert och skrattar innan han avslutar:
– Men det är ju inte bara jag som är det, det är ju en trollhätteanda som finns.

Relaterad information

De tio nationella friluftslivspolitiska målen:

1. Tillgänglig natur för alla
2. Starkt engagemang och samverkan
3. Allemansrätten
4. Tillgång till natur för friluftsliv
5. Attraktiv tätortsnära natur
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet
8. Ett rikt friluftsliv i skolan
9. Friluftsliv för god folkhälsa
10. God kunskap om friluftslivet

Senast granskad 2021-09-24 av REBLJU