Trollhättan växlar upp arbetet mot coronavirus

20-03-11, 18:00: Trollhättans Stad har under flera veckors tid noggrant följt utvecklingen och rekommendationer från de nationella ansvariga myndigheterna när det gäller spridningen av viruset covid-19. Nu när den bedömda risken för smittspridning ökat, växlar Trollhättans Stad upp arbetet för att vara väl förberedda.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad följer de rekommendationer som ges från de ansvariga myndigheterna. Det innebär exempelvis att friska personer ska vara i skola och på arbetet precis som vanligt, medan den som har sjuksymptom ska vara hemma för att minska risken för smittspridning.

– Vi behöver värna våra äldre och sjuka som riskerar att drabbas värst, därför är det viktigt att vi hjälps åt och håller oss hemma när vi har symptom så att vi kan hålla nere smittspridningen, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Då riskerna ökat för smittspridning arbetar nu samtliga verksamheter efter den pandemiplan som finns och gör upp planer för hur de viktigaste verksamheterna kan fungera även om vi tillfälligt får en hög sjukfrånvaro.

– I nuläget ser vi egentligen ingen påverkan på våra verksamheter, men vi planerar och är beredda på att agera när det behövs, menar stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid.

Folkhälsomyndigheten har under eftermiddagen gått ut med att rekommendera regeringen att införa begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Trollhättans Stads verksamheter kommer att påverkas av en sådan begränsning och kommer att återkomma med besked så snart regeringen tagit ställning till Folkhälsomyndighetens hemställan.

Exempel på åtgärder som genomförts hittills

  • Följer kontinuerligt utvecklingen och har återkommande möten, med exempelvis Länsstyrelsen och fackliga organisationer, för att utvärdera situationen och fatta beslut efter behov
  • Information till allmänheten på webbsidan
  • Information i entréer till exempelvis samtliga boenden och skolor med uppmaning att inte besöka verksamheten vid sjukdomssymptom
  • Planering i verksamheterna för att hantera högre sjukfrånvaro

Läs mer information om Coronaviruset

Bild med pratbubblor, där den ena pratbubblan har frågetecken i sig

Vanliga frågor om coronaviruset

Det nya coronaviruset väcker många frågor och funderingar. Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren om läget i Trollhättan just nu. Sidan uppdateras löpande.

Bild från laboratoriemiljö.

Länkar till uppdaterad information från myndigheter

Här hittar du länkar till myndigheter som alltid har uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset

Senast granskad 2020-03-24 av REBLJU