Trollhättan toppar Kvinnofridsbarometern

För fjärde gången i rad rankas Trollhättan som Sveriges bästa kommun i Kvinnofridsbarometern. Det står klart när organisationen Unizon nu publicerar sin rapport över Sveriges kommuners arbete för Kvinnofrid.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Det är såklart hedrande och roligt att vi återigen får det här kvittot på att vi gör ett bra arbete, säger Malin Hedelin, förvaltningschef på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Trollhättans stad.

- Det visar att vi är framgångsrika och har ett långsiktigt och hållbart arbete mot våld i nära relationer. Vi arbetar systematiskt, och vi söker ständigt förbättringar och försöker utveckla oss, säger hon.

Unizons undersökning pekar på brister i många av landets kommuner, bland annat när det gäller skyddsinsatser och stöd i det systematiska arbetet, men lyfter också områden där arbetet mot våld utvecklats, till exempel olika samordnartjänster. Trollhättans stad fattade igår beslut om att tillsätta medel för att sjösätta en ny arbetsmodell: Trollhättans samverkanshus mot våld, där en viktig del är samordning myndigheter och aktörer via en koordinator, som stöttar och hjälper våldsutsatta.

Bakgrunden till Trollhättans samverkanshus mot våld är signaler från våldsutsatta, där analys och förbättringsarbete nu alltså resulterat i ett nytt arbetssätt.

- Det är en pågående process där vi hela tiden utvärderar, följer upp, undersöker och tar det på allvar. Vi vill hela tiden bli bättre och utveckla oss. Vi strävar hela tiden efter att alltid göra rätt insatser, till rätt person, vid rätt tid. Vårt mål är att vi ska ge den hjälpen och det stödet som familjerna behöver för att leva ett liv fritt från våld, säger Gerd Holmgren.

Kvinnofridsbarometern innehåller frågor om hur arbetet är organiserat, rutiner, insatser, förebyggande åtgärder och kompetens inom förvaltningen, och resultaten i undersökningen bedöms vara relevanta att använda för att ge en bild av kommunernas arbete med kvinnofrid i Sverige idag. Trollhättan har placerat sig etta på listan sedan 2017.

Läs mer om Kvinnofridsbarometern på Unizons hemsida. 

Två ungdomar sitter i trappuppgång. en av dem lutar sitt huvud mot den andras axel.

Våld i nära relationer

En relation på ömsesidig respekt. Ett liv fritt från våld. Vi hjälper dig dit!

Stärkt samarbete för att bekämpa våld och stödja utsatta

Trollhättans Stad satsar över två miljoner under två år för att bekämpa våld i nära relationer och ge stöd åt våldsutsatta. Trollhättans samverkanhus mot våld är en ny arbetsmodell där våldsutsatta får stöd och hjälp,

Relaterad information

Faktaruta: Unizon är riksförbund för över 140 idéburna och icke-vinstdrivna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizon arbetar för att alla våldsutsatta kvinnor och barn, samt utsatta unga, ska erbjudas stöd och skydd av hög kvalitet oberoende av livssituation och bakgrund.

Senast granskad 2024-02-19 av TORNIL