Stärkt samarbete för att bekämpa våld och stödja utsatta

Trollhättans Stad satsar över två miljoner under två år för att bekämpa våld i nära relationer och ge stöd åt våldsutsatta. Trollhättans samverkanhus mot våld är en ny arbetsmodell där våldsutsatta får stöd och hjälp, men också avlastning i alla de myndighetskontakter som en våldsutsatt tvingas ha.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

-Vi har under flera år fått signaler från våldsutsatta att vi behöver utveckla nya sätt att arbeta. Det är inte ovanligt att en våldsutsatt person utöver sitt trauma, också måste hantera 30-40 olika myndighetskontakter, och det är något som kan bli helt övermäktigt. Därför skapar vi nu en modell där vi inte bara stöttar och hjälper i det akuta omhändertagandet och det långsiktiga arbetet, utan också avlastar, vägleder och hjälper klienterna i alla dessa kontakter, säger Gerd Holmgren, chef för Enheten mot våld i nära relationer, och den som kommer att leda Samverkanshuset mot våld.

Samverkanshuset mot våld är en ny arbetsmodell, där Trollhättans Stad är först i landet med att via en koordinator utveckla arbetssätt och samla ihop aktörer, myndigheter och verksamheter som polis, primärvård och socialtjänst i en samverkansmodell där de våldsutsatta får stöttning,och hjälp hela vägen.

Inledningsvis finansieras modellen under två år, då verksamheten ska byggas upp och en koordinator ska rekryteras. Parallellt med detta sker en löpande utvärdering där lärdomar kan göras under resans gång. Sofia Lindholm (C ) är ordförande i Agenda 2030-utskottet som finansierar satsningen.

-Det här är ett otroligt viktigt beslut som jag tror kommer att göra stor skillnad för alla våldsutsatta som söker hjälp. Trollhättans stad är ledande i Sverige i arbetet med att förebygga och förhindra våld i nära relationer, och med den här satsningen tar vi ytterligare ett steg mot en tryggare stad, säger Sofia Lindholm.

Koordinatorns roll är att öka den våldsutsattas trygghet och kontroll över insatserna samt säkerställa samordningen mellan olika aktörer. Koordinatorn kommer att planera och följa upp insatserna utifrån gemensamma mål som grundar sig på den våldsutsattas behov och önskemål. Dessutom strävar koordinatorn efter att parallellt ge stöd till den våldsutsatta och hjälpa våldsutövaren att avstå från våld.

Samverkanshuset är en arbetsmodell, men planer finns också för ett fysiskt Samverkanshus, i direkt närhet till stadshuset och polisstationen i Trollhättan. Här ska verksamheterna som agerar kring en våldsutsatt person finnas på plats under ett tak, allt för att gynna samverkan och förenkla för den som är utsatt.  Planering och beslut kring lokalerna sker i en separat process. Inga beslut om byggnation är fattade, men i planeringen kan inflyttning ske under 2026.

-Det känns otroligt spännande att nu äntligen kunna starta arbetet med Samverkanshuset. Vi har kompetensen och vi har resurser, och jag är övertygad om att vi kommer att göra skillnad och under de här två inledande åren få ny kunskap och erfarenhet som gör oss ännu bättre i arbetet med att förebygga våld och hjälpa utsatta, säger Gerd Holmgren.

Två ungdomar sitter i trappuppgång. en av dem lutar sitt huvud mot den andras axel.

Våld i nära relationer

En relation på ömsesidig respekt. Ett liv fritt från våld. Vi hjälper dig dit!

Relaterad information

Med "våldsutsatt" avses en person som utsätts för våld inom ramen för en relation. Detta kan inkludera våld inom en parrelation eller familj, hedersrelaterat våld och våld inom mer tillfälliga relationer. Olika former av våld inkluderar fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld.

Senast granskad 2024-02-06 av KLALIW