Personer står utomhus med stor check och blommor

Trollhättan är Sveriges friluftskommun 2022

Trollhättans Stad har vunnit pris som Sveriges bästa friluftskommun 2022. Det tillkännagavs under Sveriges fritids- och kulturchefers årskonferens i Växjö den 24 augusti.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sveriges friluftskommun är ett pris som årligen delas ut för att stimulera och uppmuntra kommuners arbete med friluftsliv. Resultatet baseras på en årlig undersökning som genomförs av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges fritids- och kulturchefsförening. Efter en femteplacering 2021 har Trollhättan utsetts som Sveriges bästa friluftskommun 2022.
– Vi är jätteglada och stolta att utses till Sveriges främsta friluftskommun. Det är ett kvitto på allt arbete vi lägger ner för att skapa förutsättningar för ett brett och varierat friluftsliv med god kvalitet för såväl Trollhättebor som besökare, säger Tommy Svensson, förvaltningschef för kultur och fritid inom Trollhättans Stad.

Samverkan

I motiveringen till utmärkelsen nämns bland annat Trollhättans Stads friluftsplan, medborgarnas inkludering och en bred samverkan.
– Vi är stolta över att vårt friluftsliv satt Trollhättan på kartan. Vårt friluftsarbete innefattar en bred samverkan med olika aktörer, både inom och utanför den kommunala verksamheten. Denna samverkan och detta arbete har resulterat i att fler besökare inom Nature & Outdoor tourism attraherats till Trollhättan, säger Anki Carlsson, ansvarig Explore Trollhättan, Trollhättans Stad.

Friluftsliv för alla

En annan nyckelfaktor till utmärkelsen har varit alla de friluftsaktiviteter som anordnats löpande.
– Vårt friluftsliv är till för alla och ett exempel på lyckad aktivitet som fick väldigt positiva reaktioner var när vi hade olika träffar för pensionärer. Dessa arrangerades på flera olika platser och anpassades utifrån personernas egna förmågor, säger Robert Stenberg, områdeschef idrott och friluftsliv.

Vad kommer ni göra härnäst i friluftsarbetet?

– Vi behöver fortsätta hålla god status på det vi gör. Det gäller att hålla i och bibehålla det som är bra och göra justeringar inom områden där det finns utvecklingspotential. Bland annat kommer vi se över nya sätt att nå ut till nyanlända som inte är vana vid friluftsliv, säger Tommy Svensson, förvaltningschef.​​

Resultat och rapport Sveriges friluftskommun

Film: Trollhättan – Sveriges friluftskommun 2022

Relaterad information

Motivering Sveriges Friluftskommun 2022

Trollhättans Stad i Västra Götalands län är Sveriges friluftskommun 2022. Trollhättan, med cirka 59 000 invånare, har visat höga ambitioner i friluftslivsarbetet och har som plan att höja ambitionsnivån ännu mer de kommande ett till tre åren. De har på ett kreativt sätt möjliggjort friluftslivsaktiviteter i stor utsträckning för många målgrupper och visat upp det enkla och hållbara tätortsnära friluftslivet. Många aktiviteter har genomförts i samverkan med friluftslivsorganisationer och andra aktörer. Stort fokus har varit på aktiviteter för pensionärer, personer med funktionsvariatoner och nyanlända, särskilt flickor i åldern 12–20, samt inom skolan.

Arbetet med friluftsliv i samhällsplaneringen har varit strategisk och aktivt. Trollhättans Stad har antagit en friluftslivsplan och inkluderat friluftslivs-frågorna i översiktsplanen. Samverkan har varit stor med ideella organisationer och andra aktörer och medborgarna har inkluderats genom medborgardialog.

Trollhättans Stad visar upp många goda exempel på ett brett friluftslivsarbete i samverkan internt inom kommunens olika förvaltningar och externt och har lagt en god grund för att fortsätta höja ambitionsnivån i friluftslivsarbetet.

Senast granskad 2022-10-05 av REBLJU