Två föreläsare på scen, vy från publikstol

SKR-nätverk mot segregation besöker Trollhättans skolor

-- Ni i Trollhättan ska vara stolta över det modiga beslutet ni tog, och över att ni faktiskt vidtar konkreta åtgärder för att minska segregationen i skolan. Det säger Karin Falck, samordnare för Sveriges kommuner och regioners kommunnätverk mot segregation under ett besök i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Karin Falck ansvarar för det nationella kommunnätverket mot segregation som Sveriges kommuner och regioner (SKR) samordnar. I veckan besökte nätverket Trollhättan för att lära mer om Trollhättans Stads och Utbildningsförvaltningens arbete med ökad likvärdighet och minskad segregation i skolan. Det var ca 30 deltagare från hela landet och på schemat fanns bland annat besök på Kronans skola och kulturhus, samt Paradisskolan.

Karin Falck är imponerad över det arbete som gjort och fortfarande görs i Trollhättan och tror att många kommuner får både inspiration och kunskap från Trollhättan.


Bildtext: Katarina Nyman till vänster och Karin Falck till höger

- Det har varit fantastiskt här i Trollhättan, och det som slår mig är att det inte alls var någon självklarhet att besluta om avveckling av skolor och flytt av elever. Det var ett svårt beslut, och ett modigt beslut, men jag ser också att det var väldigt väl förberett. Vi från SKR kommer att lyfta och följa Trollhättans arbete på nationell nivå, säger hon.

Att minska skolsegregationen och öka likvärdigheten avseende barns och elevers utveckling och lärande är sedan en flera år ett högst prioriterat område för utbildningsförvaltningen. Filippa Johansson, verksamhetschef för grundskola inom utbildningsförvaltningen gläds över att så många andra kommuner är intresserade av förvaltningens arbete.

- Ett viktigt budskap från oss är att det inte ”bara” är strukturförändringar som kan leda till goda effekter på våra barns och elevers lärande, utan minst lika viktigt är det gedigna arbete som våra medarbetare i verksamheterna gör varje dag och som handlar om att hålla en hög kvalitet i undervisningen och i det samordnade, förebyggande och främjande elevhälsoarbetet. Det är vi väldigt stolta över, säger Filippa Johansson.

Värd för SKR:s besök i Trollhättan var Katarina Nyman, brottsförebyggande strateg, och hon är glad över det stora intresset för Trollhättans hållbarhetsarbete.

- Jag är jättenöjd och det är så roligt att representanter från kommuner över hela landet väljer att komma hit. Vi har mött fantastiska, kloka och modiga elever på våra skolor som beskriver sin vardag, och det är så roligt att få dela vårt arbete och våra erfarenheter med andra, säger Katarina Nyman.

Tjej läser bok på bibliotek

Likvärdig utbildning

En likvärdig utbildning av hög kvalitet är Utbildningsförvaltningens högst prioriterade mål, och Trollhättans stad arbetar med en rad åtgärder och insatser för ökad likvärdighet inom skola och förskola. Vårt mål är att alla barn och elever ska

Senast granskad 2023-11-09 av KLALIW