Katerina Sparr Holinkova

Sexolog inspirerade till normkritik och att säga ifrån

Sexualitet, samtycke, relationer, normer och värderingar. Det stod på schemat när sjunde-, åttonde- och niondeklassare under arrangemang av sex- och relationsgruppen fick komma till N3 för en föreläsning av sexologen Katerina Sparr Holinkova, ”SexologKatta”.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Slättbergsskolan nior var först ut att ta del av den timmeslånga föreläsningen, som hölls under vecka 47, En vecka fri från våld. Föreläsaren Katerina Sparr Holinkova, ”SexologKatta”, jobbar till vardags i Eskilstuna som socialpedagog och danslärare men har en bakgrund som skolkurator och sexolog.

– Man skulle kunna tro att en sexolog är jätteintresserad av sex men i verkligheten handlar jobbet väldigt lite om det. Jag pratar mer om sexualitet, inkludering och hur vi påverkas av synliga och osynliga normer, säger Katerina Sparr Holinkova.

”Inte mindre manlig för att man visar känslor”

Normer omfattar bland annat hur vi ser på kvinnor och män. En del normer, som exempelvis vad som betraktas som ett vackert utseende, förändras med tiden. Men några normer verkar vara konstanta, enligt Katerina Sparr Holinkova:

– Det handlar om vad vi ser som manliga eller kvinnliga egenskaper. En man ska vara stark och en kvinna känslosam, till exempel. Men så behöver det inte alls vara. Man är inte mindre manlig för att man visar känslor.

Katerina framför bildspel

Vidare diskussion i klassrummen

När en motion om en temadag om manliga normer och normkritik bifölls i utbildningsnämnden sammanföll det med sex- och relationsgruppens arbete med Trollhättans Stads färdplan för social hållbarhet, en del av Agenda 2030. Resultatet blev föreläsningen med SexologKatta för Slättbergsskolan, som filmas och distribueras tillsammans med ett utbildningsmaterial till årskurs 7 i både kommunala skolor och friskolor.

– De får dessutom boken Språkbruk och normer i fokus, som innehåller övningar, dilemman och rollspel att arbeta med i klassrummet, säger Annika Andersson Glemring, skolsköterska på Sylteskolan.

Våld inte bara fysiskt

I sex- och relationsgruppen finns flera förhoppningar om vad utbildningsinsatsen ska leda till.

– Jag hoppas att man pratar vidare i sitt eget, lilla sammanhang, kanske i kompisgruppen. Förhoppningsvis har de fått med sig något om normer, värderingar, språkbruk och att stå upp för sin egna sexualitet och förstå andras, säger Stina Rosenson Badinand, barnsjuksköterska.

Katerina Sparr Holinkova lyfter också kunskapen om hur man agerar om man misstänker att en kompis utsätts för våld i en nära relation.

– Våld är inte bara fysiskt – det kan vara psykiskt, sexuellt, digitalt eller materiellt också. Det är avgörande att känna till varningstecknen, både i den egna relationen och i kompisens relation. Det är först då man kan säga ifrån.

Medlemmar i sex- och relationsgruppen

Relaterad information

En vecka fri från våld

Under vecka 47 deltog Trollhättans Stad i det nationella initiativet En vecka fri från våld. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma att våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och att sprida kunskap om hur vi tillsammans kan förebygga våld.

Läs mer om En vecka fri från våld 2023

Sex- och relationsgruppen

Trollhättans sex- och relationsgrupp är en tvärprofessionell grupp som består av representanter från både barn- och elevhälsan, fritidsgårdarna, fältenhet och ungdomsmottagningen. Gruppen verkar för ökad kunskap, förändrade attityder och beteenden som stärker sexuell och psykisk hälsa hos ungdomar som bor i Trollhättan.

Senast granskad 2023-11-28 av KLALIW