Kvinna reparerar en cykel

Resultatet från beteendestudien för ökad cyklism

En beteende- och användarstudie finansierad av Västra Götalandsregionen har utförts för att främja cyklism och minska trafikens klimatpåverkan. Studien har identifierat fysiska, mentala, och platsspecifika hinder samt drivkrafter för cykling och även möjliga lösningar på varje behov.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Anpassade åtgärder och initiativ är nyckeln för ökad cyklism

Studien har identifierat två typer av resor: långa och korta. Och huvudslutsatsen är att beroende på vilken typ av cykelresa som genomförs så är hindren olika. Det innebär att åtgärder och initiativ för att öka resor med cykel behöver vara av olika karaktär och anpassas till målgrupp och plats, för att överbrygga hinder och fylla behov.

Rekommendationerna för att utveckla och öka cyklismen, som presenteras i slutrapporten för studien, är en kombination av användarcentrerad design, strategisk samverkan mellan olika sektorer och aktörer samt en förstärkning av den lokala cykelkulturen.

Det handlar om att förstå och ta hänsyn till cyklisternas behov och hinder genom direkt dialog och observation, att arbeta tvärsektoriellt för att integrera cyklingen i den bredare trafikplaneringen och stadsutvecklingen. Det är också viktigt att skapa och främja positiva cykelupplevelser genom evenemang, informationskampanjer och infrastruktur som uppmuntrar till cykling.

– Vi vill göra hållbara och klimatsmarta val enkla för alla i Trollhättan. Genom att identifiera behov och hinder för cykling har vi fått nya insikter. Samtidigt har studien även gett oss en mängd förslag på lösningar och möjliggörare. Det ska bli roligt att använda resultaten, säger Ellen Sverdrup, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen på Trollhättans stad.

Mer om vad som gjorts i projektet

Huvudslutsatser

  • Vid kortare resor i närområdet är otryggheten och upplevda bristen på säkerhet det största hindret för att cykla.
  • Vid längre cykelresor krävs det mer tid och planering innan resan.
  • Om en kort cykelresa är svår att genomföra så blir det ännu svårare att få till en längre cykelresa.

  • Det viktigaste för att öka de kortare cykelresorna är att skapa tydlighet och anpassa trafiklandskapet till barn.
  • Det viktigaste för att öka de längre cykelresorna är att skapa förutsättningar att komma igång och etablera rutiner.
  • För att lyckas öka andelen cykelresor behövs åtgärder för både den korta och långa cykelresan. Åtgärderna behöver hänga ihop.
Senast granskad 2024-03-18 av TORNIL