Räddningstjänsten uppmanar till försiktighet vid eldning

Just nu torkar det upp i skog och mark, vilket gör att risken ökar för att bränder ska sprida sig. Räddningstjänsten uppmanar därför till försiktighet vid eldning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ytlagren i skog och mark torkar just nu upp, vilket gör att risken ökar för att bränder ska sprida sig.

Undvik därför all form av eldning av ris, gräs eller liknande. Räddningstjänsten uppmanar till försiktighet vid all eldning.

Brandriskprognos, SMHI 

Beredskap inför eldningsförbud

 

Senast granskad 2024-05-17 av KLALIW