Bild på Johan Bengtsson, Jennie Bergius Eriksson, Ellen Sverdrup Johan Bengtsson, samhällsbyggnadschef, Jennie Bergius Eriksson, ordförande samhällsbyggnadsnämnden, Ellen Sverdrup, projektledare klimatneutral samhällsbyggnad

Nytt pris för att hylla insatser för klimatet i Trollhättan

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att instifta ett nytt pris i Trollhättan som uppmärksammar insatser som genomförts för att gynna klimatet, cirkularitet, miljö eller biologisk mångfald.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– I nämnden har vi beslutat om att vi senast 2030 ska ha en ekologi i balans genom en klimatneutral samhällsbyggnadssektor. Det här priset, för att uppmärksamma modiga, nytänkande och förändringsvilliga initiativ som konkret bidrar till att Trollhättan blir en mer hållbar stad inom samhällsbyggnadsområdet, är sprunget ur det målet, säger Jennie Bergius Eriksson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Gröna samhällsbyggnadspriset

Klimatförändringar, miljöförstöring, förlusten av biologisk mångfald och behovet av cirkularitet är frågor som inte kan lösas isolerat. Och runt om i Trollhättan finns många goda exempel på insatser som görs för en hållbar omställning. För att hylla och uppmuntra dessa betydande insatser och inspirera till fler, har samhällsbyggnadsnämnden instiftat Gröna samhällsbyggnadspriset.

– Vi måste samla kraften från alla samhällssektorer för att lyckas. Alla har ett ansvar i att forma vår gemensamma framtid. Vår målsättning är att lyfta exempel på det som har gjort en märkbar skillnad, på de som har arbetat hårt och nyfiket för att förbättra vår stad och vårt samhälle och inspirera fler att våga ta steg mot en grönare framtid, fortsätter Jennie.

2023 blir alltså första året då Gröna Samhällsbyggnadspriset delas ut vilket sedan kommer ske årligen. Priset kan ges till privatpersoner, föreningar, organisationer och företag som bor eller verkar i Trollhättan och för en insats som genomfört eller bidragit till utveckling i kommunen. Insatsen behöver också ha någon koppling till samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde och ska knytas till minst ett av följande områden: klimat, miljö och/eller biologisk mångfald. Det kan vara både genomförda projekt, innovationer och insatser såväl som forskning eller nya idéer inom områdena. Vinnaren belönas med en prissumma på 10 000 kronor som ska användas för ytterligare insatser mot ett hållbart Trollhättan.

– Jag ser framför mig att vi får ta del av massor med olika typer av insatser som visar på mod och nytänkande inom de här områdena – högt och lågt, vitt och brett. Allt som har bidragit eller kan hjälpa oss att ta kliv framåt räknas, avslutar Jennie.

Nominera fram till 30 november

Nomineringen öppnas 20 oktober och stängs 30 november.

Anmälanksymbol_webb.png

Prisutdelning 14 december

Prisutdelningen äger rum den 14 december i samband med att samhällsbyggnadsnämnden bjuder in till öppet möte, kombinerat med ett öppet hus för samhällsbyggnadsförvaltningen som äger rum på Folkets Hus i Trollhättan.

Läs mer om priset: www.trollhattan.se/grontpris

Senast granskad 2023-10-20 av JOSÅKEBEN