Konstverk utomhus Konstverket SPIN av Eva Hild.

Nytt konstverk i Trollhätte kanalpark

Nu har konstverket SPIN monterats på Malgön i centrala Trollhättan – ett av 27 unika verk i Trollhätte kanalpark.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sedan 2020 har det pågått ett stort konstprojekt längs Trollhätte kanalpark. Nu är SPIN, det sista verket, på plats.
– Vi har nu 27 unika konstverk i området vilket är helt fantastiskt. Det skiljer 113 år mellan det äldsta som är Strömkarlen av Carl Eld (1911) och SPIN av Eva Hild (2024) och de står några hundra meter ifrån varandra. Det visar hur dåtid och nutid kan knytas samman av konsten och samtidigt spegla olika epoker med olika uttryck. Vi vet att skulpturrundan redan är mycket uppskattad av våra besökare och hoppas att de kommer att fascineras i minst 113 år till. Och SPIN med sin placering på Malgön blev verkligen kronan på verket i det här projektet, säger Karin Stammarnäs, kulturchef och ansvarig för projektet Konst längs Trollhätte kanalpark.

På bilden från vänster: Konstnären Eva Hild och kulturchef Karin Stammarnäs.
Foto: Johan Stern.

Senast granskad 2024-07-08 av JONHJO